1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

krakow114-15 червня в Краківському Політехнічному Університеті (Польща) проходила міжнародна науково-практична конференція «MODELLING 2018», присвячена проблемам моделювання маршрутних транспортних систем міст, визначенню попиту на транспортне обслуговування та розробки стратегій стійкого розвитку транспортних систем.

krakow2Для роботи в складі оргкомітету конференції було запрошено завідувача кафедри транспортних систем і логістики професора Лобашова Олексія Олеговича. Загальна кількість учасників конференції склала 147 науковців з 7 країн світу: Мексики, Нідерландів, Великої Британії, Польщі, України, Білорусі та Росії.

Різноманітність напрямів наукових досліджень була структурована по 9 сесіях. В рамках сесії: «Аналіз і прогнозування транспортної доступності» зробив доповідь доцент кафедри транспортних систем і логістики Россолов Олександр Вікторович на тему: «Estimation of transport accessibility in case of rational transport hub location».

В рамках поїздки представників нашого навчального закладу відбулась ділова зустріч з деканом факультету цивільної інженерії професором Andrzej Szarata, на якій обговорено питання організації підготовки магістрів за спеціальністю «Транспортні технології» факультету транспортних систем та технологій ХНУМГ імені О. М. Бекетова за подвійним дипломом разом з Краківським Політехнічним Університетом на базі спеціальності «Транспортні системи». В результаті зустрічі було сформовано дорожню карту сумісних дій та заплановано наступну зустріч на жовтень 2018 року.