23 квітня розпочала свою роботу ХІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (84-та студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

IMG 2686Вітаємо з перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» студентку 3 курсу кафедри Туризму і готельного господарства!

Ровно1916-18 квітня 2019 року в Національний університет водного господарства та природокристування міста Рівного з'їхались викладачі й студенти 14 вишів України, де готують фахівців спеціальності "Міське будівництво та господарство".

Студентки нашого університету Андрощук Владислава (факультет економіки та підприємництва) і Мельник Анна (факультет менеджменту) разом із керівником старшим викладачем кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Кір’яновою Оленою Василівною взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» серед студентів нефахових спеціальностей закладів вищої освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

11-12 квітня 2019 року в Краківському Політехнічному Університеті імені Тадеуша Костюшко на базі кафедри «Транспортних систем» проходила міжнародна науково-практична конференція “Kokonat 2019”, на якій були представлені такі країни як, Україна та Польща. Було представлено 43 доповіді. Окрім нашого університету участь у конференції брали такі університети як: Політехніка Краковська, Політехніка Гданська, Політехніка Познанська, Політехніка Вроцлавська, Політехніка Варшавська, Політехніка Сласька, Лодзинський університет.

16-19 квітня 2019 року студенти кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 192 – Будівництво і цивільна інженерія, освітні програми «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», яка проходила на базі Харківського національного університету будівництва і архітектури.

16 квітня 2019 р. група студентів та викладачів факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва відвідала м. Куп'янськ Харківської області. В складі групи були студенти 3-го курсу (Власко Анастасія, Собенко Артем, Трохимчук Олена), викладач кафедри Архітектурного проектування кандидат архітектури, Швець Л.М. Очолювала групу завідувач кафедри Містобудування, доктор архітектури, проф. Древаль І.В.

18 квітня 2019 р в Конференц-залі № 2 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова кафедрою Економіки підприємництва, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку було проведено Підсумковий форум ІІ туру Обласного конкурсу наукових робіт учнів 9-11 класів загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Розвиток сучасного підприємництва».

Кафедрою «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» за організаційної підтримки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 18 квітня 2019 року організовано проведення ІІ-го етапу Обласної студентської Олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

IMG 862911 квітня в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відбувся п’ятий студентський форум «Молоді дослідники в глобальному світі: перспективи та виклики». В роботі форуму взяли участь 116 студентів, аспірантів та молодих викладачів з 8 регіонів України і 7 середніх та вищих навчальних закладів Харкова.