Наказ про введення в дію рішення Вченої ради Університету щодо створення Наглядової ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Наказ про введення в дію рішення Вченої ради Університету щодо створення Наглядової ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова №67-01 від 17 березня 2015 р.