1

2

3

4

Аспірантура

5

ХІV Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти (85-а науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) «Сталий розвиток міст»

Календарь
Uncategorised
Дата
27.04.2021

Описание

науково-дослідна частина, тел. 707-32-28, 707-33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.