Програма роботи акредитаційної комісії для акредитації освітньо-наукової програми PhD за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Комп'ютерні науки" на другому (магістерському) рівні

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток" на другому (магістерському) рівні 

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Садово-паркове господарство" на другому (магістерському) рівні

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Розумний транспорт і логістика для міст" на другому (магістерському) рівні