Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки”, що відбудеться 01-28 лютого 2016 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Мета конференції – обговорення проблем, підходів, методів і механізмів управління економічними процесами в умовах невизначеності та кризового стану в економіці.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Управління регіональним розвитком.
  2. Особливості бізнес-адміністрування на підприємствах (різних форм власності).
  3. Правове регулювання господарської діяльності.
  4. Менеджмент, маркетинг і логістика.
  5. Економіка і фінанси

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Додаток