сайт фото

Масштабний проект термомодернізації закладу вищої освіти буде реалізовано у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова у рамках співпраці з європейськими партнерами.

ХНУМГ імені О.М. Бекетова став переможцем ІІ етапу Проекту «Вища освіта України», який реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної фінансової корпорації.

Метою реалізації Проекту є масштабна термомодернізація будівель та інженерних систем Університету

Оцінка заявок здійснювалася незалежними консультаційними компаніями CES clean energy solutions та iC consulenten Ukraine.

Перемога у конкурсі стала результатом системної роботи Університету із підвищення енергоефективності, наявності команди висококваліфікованих фахівців-енергоменеджерів та досвіду реалізації аналогічних проектів