111Вийшли у світ матеріали ІІІ науково-практичної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», яка пройшла 7-8 грудня 2017 року. У конференції взяли участь вчені, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники університету, представники вищих навчальних закладів та культурних установ Харкова.

Видання випускається з метою створення спільної платформи для обміну результатами досліджень та широкого діалогу з історії та спадщини університету. Керівник видавничого проекту, голова Ради зі спадщини В. М. Бабаєв, ректор, професор, доктор наук з державного управління.

У збірнику представлено науково-історичні дослідження зі спадщини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, а саме: його історії, внеску видатних особистостей навчального закладу в його розбудову й розвиток науки про міське господарство, містобудування, культуру, історію країни.

Матеріали подано у форматі статей-нарисів з використанням ілюстрацій, історичних матеріалів з архівних фондів Музейного комплексу й архіву ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, з державних архівів, музеїв, бібліотек. Видання призначено для студентів, аспірантів, випускників, викладачів, співробітників університету, дослідників історії вищої освіти, міського господарства й містобудування України.

Із великою наполегливістю співробітники, викладачі та студенти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова продовжують розвивати багатовекторний науково-освітній Проект зі спадщини університету, досліджують інтелектуальну спадщину видатних педагогів і вчених минулих поколінь. Спільна робота професорсько-викладацького та студентського колективів щодо збереження й дослідження історичної спадщини навчального закладу сприяє формуванню власної корпоративної філософії та інтеграції університету до європейської науково-освітньої спільноти.

2 thumb3 thumb