OtkrutayaLekcia29 квітня 2016 року в аудиторії 510 бмк відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни «Світло-кольоровий дизайн міського середовища» на тему «Світло-кольорове середовище сучасного міста як об'єкт архітектурного проектування» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 1201 Архітектура, академічної групи М ДАС-2015-1). Відкриту лекцію провів професор, доктор архітектури В.П. Дубинський. На лекції був присутній викладацький склад кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну міського середовища. На лекції розглядалися особливості та закономірності формування світлопросторів, характеристики світло-кольорових композицій, диференціація світлопростору, композиційна характеристика світло-кольорових просторів, ритм як засіб формування освітлювальних систем.

OtkrutayaLekcia 4OtkrutayaLekcia 2

OtkrutayaLekcia 5OtkrutayaLekcia 3