Продовжуючи традиції відкритого спілкування із студентською молоддю 23 лютого пройшла чергова зустріч ректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова професора Бабаєва Володимира Миколайовича зі студентами спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємств» 1-2 курсів факультету «Економіка і підприємництво».

В зустрічі взяли участь: голова Студентського сенату Дарина Вершиніна, голова профспілки студентів Олена Угоднікова, начальник навчально- методичного відділу Рославцев Дмитро Миколайович, начальник інформаційно-обчислювального центру Пан Микола Павлович, начальник департаменту з міжнародних зв’язків Бібік Наталя Валеріївна, інженер Центру доуніверситетської освіти і кар'єри Ольга Рудаченко, декан факультету Соловйов Олександр Васильович.

Головною метою таких заходів є надання студентам можливості безпосередньо задати питання керівництву Університету, поділитися своїми проблемами, думками, а також запропонувати власне бачення щодо підвищення якості навчального процесу.

Серед основних тем, що були охоплені під час спілкування, виступили: поєднання навчального процесу зі стажуванням та участю у міжнародних проектах, покращення умов проживання у гуртожитках, участі студентства у реалізації стратегічних напрямів розвитку Університету, взаємоповаги та відповідальності студентства та викладачів один до одного.

У своєму виступі Володимир Миколайович звернув увагу студентів на вирішення актуальних питань з розвитку Університету та активній участі студентів в процесах реформування вищої освіти. За прийнятою Стратегією розвитку Університету передбачено забезпечення освітнього процесу всіма умовами щодо досягнення міжнародних стандартів освіти молоді. Створено і ефективно діють в Університеті Центри міжнародних зв’язків, підготовки високого рівня знань англійської, німецької та польської мов. Лабораторії оздоблені сучасним устаткуванням та програмним забезпеченням вирішення професійних економічних завдань і проведенню наукових досліджень. Розвитку підприємницького хисту студентів належну увагу надає Міжнародний бізнес- інкубатор де студенти реалізують свої бізнес-ідеї.

З 2016 – 2017 навчального року буде розпочато підготовка магістрів за принципово новими освітньо-науковими програмами, у т.ч. за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та «Управління фінансово-економічною безпекою». Ці заходи підвищать конкурентоспроможність наших випускників не тільки на вітчизняному, а й європейському ринків праці, що доказово підтверджується працевлаштуванням випускників факультету економіки і підприємництва. Тому, підкреслив Володимир Миколайович, в своїй роботі керівництво Університету надає належну увагу міжнародної мобільності студентів і викладачів. Досягти успіхів в навчанні, роботі можливо при активній позиції самих студентів.

Голова студентського Сенату Дарина Вершиніна розповіла про важливість участі студентів в управлінні освітньою діяльністю в університеті, а голова профспілки студентів Олена Угоднікова – про соціальний захист студентів особливо тих, хто сьогодні опинився в скруті і не тільки матеріальній (студенти-переселенці).

Начальник навчально-методичного відділу Рославцев Д.М. доповів студентам про новації у змісту та організації навчального процесу, якій будується на новій парадигмі – студентоцентрованному навчанні. Сучасні комп’ютерні технології вирішення професійних економічних завдань – основна теза виступу Пана М.П. Він закликав студентів прийняти на активну співпрацю у корпоративній системі «Офіс 365». Директор Центру міжнародних зв’язків Бібік Н.В. запропонувала студентам прийняти участь у: міжнародних проектах та конкурсах; реалізації бізнес-ідей за підтримки Міжнародної організації «Фонд польсько-української співпраці ПАУСІ»; проходженні практики за кордоном; реалізації лідерського потенціалу студентів та активної участі у громадській діяльності тощо.

Декан Соловйов О.В. звернув увагу студентів на можливості індивідуальної траєкторії підготовки фахівців з урахуванням майбутнього місця роботи, що в своєму виступі наголосила інженер Центру доуніверситетської освіти і кар'єри Ольга Рудаченко.

В процесі обговорення студенти звернулись до Володимира Миколайовича з низькою слушних запитань, на які в заключному слові він дав відповіді, а по деяким питанням він дав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів на їх виконання.