1

2

3

4

Аспірантура

5

Засідання Вченої ради Університету

Description

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про представлення викладачів університету до вчених звань.
Доповідає: перший проректор Стадник Г.В.

2. Про організаційні засади реалізації принципів академічної доброчесності в Університеті.
Доповідає: заступник директора навчально-наукового інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації доц. Мущинська Н.Ю.

3. Про розвиток спортивно-масової роботи в Університеті як засіб формування здорового способу життя студентів.
Доповідає: завідувач кафедри фізичної культури і спорту доц. Безкоровайний Д.О.

4. Різне.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, конференц-зал №1
24/10/2019 р., четвер
⏱ 14:30

#ХНУМГ #BeketovUni #ХНУМГ_анонс

Comments