1IMGP68596 квітня 2012 р. у Харківській національній академії міського господарства проведено науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти виховання студентської молоді»

У роботі конференції прийняли участь 170 фахівців з 19 вузів України – наукові працівники, викладачі, куратори, студенти, організатори виховної роботи. До участі в роботі конференції було заявлено 135 доповідей.

Мета науково-практичної конференції - вдосконалення виховного процесу у ВНЗ, пошук найбільш ефективних шляхів формування особистості майбутнього фахівця.

В ході конференції були розглянуті питання:

- філософські аспекти демократизації національного виховання;

- духовні основи української освітньої системи;

- культура як основний чинник виховання;

- традиціоналізм і новаторство у виховній роботі;

- кураторство як соціальний інститут позанавчальної роботи;

- формування лідерських якостей та соціальної активності студентства;

- студентське самоврядування як середовище виховання майбутньої української еліти.

 

На пленарному засіданні конференції з доповідями виступили:

Радіонова Л.О., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і політології Харківської національної академії міського господарства;

Єсінова Н.І., кандидат технічних наук, професор кафедри економічної теорії, проректор з виховної роботи Харківського державного університету харчування і торгівлі;

Воєводіна М.Ю., старший викладач кафедри прикладної математики і інформаційних технологій Харківської національної академії міського господарства;

Абракітов В.Е., кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Харківської національної академії міського господарства.

По закінченню Пленарного засідання конференції відбулася презентація підручника «Краеугольные камни пирамиды знаний научно-педагогических работников - ХХІ век» К.О. Метешкіна, доктора технічних наук, професора кафедри геоінформаційних систем і геодезії Харківської національної академії міського господарства

Далі конференція продовжила свою роботу на секційних засіданнях.

У рамках конференції проведено „круглий стіл", присвячений проблемам розвитку студентського самоврядування.

 

Фотогалерея