Система забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освiти у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (далi – Університет) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету складається із:

 • Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року;
 • системи внутрішнього забезпечення якості;
 • системи зовнішнього забезпечення якості.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає розробку внутрішніх стандартів із:

 • політики щодо забезпечення якості;
 • розроблення і затвердження програм;
 • студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
 • зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів;
 • викладацького персоналу;
 • навчальних ресурсів і підтримки студентів;
 • інформаційного менеджменту;
 • публічної інформації;
 • поточного моніторингу і періодичного перегляду програм;
 • ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 • циклічного зовнішнього забезпечення якості.

Система зовнішнього забезпечення якості складається із:

 • стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій;
 • ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;
 • акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності закладів освіти;
 • вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників;
 • стандартів співпраці з роботодавцями щодо забезпечення конкурентноспроможного рівня підготовки фахівців;
 • світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Університету.

Політика Університету щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.

При формуванні політики Університету щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти враховані принципи:

 • відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої освіти (ESG-2015);
 • відповідності національним стандартам вищої освіти;
 • автономії вищого навчального закладу, як відповідального за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • системного та процесного підході до управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

а також принципи за agile-методами:

 • люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів;
 • працюючий продукт важливіше вичерпної документації;
 • співпраця з замовником важливіше вичерпної документації;
 • готовність до змін важливіше проходження попереднім планом.

Основне завдання Університету: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.

Менеджменту
Кабінет: 701, 703, 704 (корпус БМК, 7 поверх)
Часи роботи деканату: з 8.15 до 17.00
Перерва: з 13.00 до 13.45
Часи прийому студентів: з 14.00 до 15.30
Тел.: +38 (057) 707-33-68; 707-33-76
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://fm.kname.edu.ua/


Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва
Кабінет: 404, 405, 406 (корпус БМК, 4 поверх) 
Часи роботи деканату: з 8.15 до 17.00
Перерва: з 13.00 до 13.45
Часи прийому студентів: з 14.00 до 15.30
Тел.: +38 (057) 707-33-14; 707-33-13
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://adom.kname.edu.ua/


Будівельний

Кабінет: 313 (корпус БМК, 3 поверх)
Тел.: +38 (057) 707-32-83
Часи роботи деканату: з 8.15 до 17.00
Перерва: з 13.00 до 13.45
Часи прийому студентів: з 9.00 до 15.30
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Сайт: http://bf.kname.edu.ua/index.php/


Економіки і підприємництва
Кабінет: 421 (Центральний корпус)
Тел.: +38 (057) 707-33-17
Часи роботи деканату: з 8.00 до 16.30
Перерва: з 13.00 до 13.45
Часи прийому студентів: з 11.50 до 12.35
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://ep.kname.edu.ua/


Інженерних мереж та екології міст
Кабінет: 223 (Адміністративний корпус)
Часи роботи деканату: з 8.15 до 17.00
Перерва: з 13.00 до 13.45
Тел.: +38 (057) 707-33-39; 707-31-35
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Сайт: http://ieg.kname.edu.ua/


Електропостачання і освітлення міст
Кабінет: 438 (Електротехнічний корпус, 4 поверх)
Часи роботи деканату: з 8.15 до 17.00
Перерва: з 13.00 до 13.45
Часи прийому студентів: з 12.00 до 16.00
Тел.: +38 (057) 707-33-16; 707-31-40
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://eom.kname.edu.ua/


Транспортних систем та технологій
Кабінет: 244 (Електротехнічний корпус, 2 поверх) 
Тел.: +38 (057) 707-33-15 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://et.kname.edu.ua/


По роботі з іноземними студентами
Кабінет: (Центральний корпус, 1 поверх)
Тел.: +38 (057) 706-15-48; 707-33-34
Факс: +38 (057) 706-15-48; 706-15-54
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: http://fs.kname.edu.ua/

Альтернативної електроенергетики та електротехніки


Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища


Будівельних конструкцій


Вищої математики


Водопостачання, водовідведення і очищення вод


Дизайну та образотворчого мистецтва


Економіки підприємств міського господарства


Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку


Економічної теорії та міжнародної економіки


Експлуатації газових і теплових систем


Електричного транспорту


Земельного адміністрування та геоінформаційних систем


Інженерної екології міст


Іноземних мов


Історії і культурології


Лісового та садово-паркового господарства


Менеджменту і публічного адміністрування


Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології


Містобудування


Міського будівництва


Мовної підготовки, педагогіки та психології


Основ архітектурного проектування та рисунку


Охорони праці та безпеки життєдіяльності


Правого забезпечення господарської діяльності


Прикладної математики і інформаційних технологій


Світлотехніки і джерел світла


Систем електропостачання та електроспоживання міст


Теоретичної та будівельної механіки


Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів


Транспортних систем і логістики


Туризму і готельного господарства


Української та російської мов як іноземних


Управління проектами у міському господарстві і будівництві


Фізвиховання і спорту


Фізики


Філософії та політології


Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту


Хімії


 

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. Завідувачі кафедри:

-

містобудування

-         1 посада;

-

технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

-         1 посада;

-

управління проектами в міському господарстві і будівництві

-         1 посада;

-

менеджменту і адміністрування

-         1 посада.

 

 1. Професорів кафедри:

-

міського будівництва

-         1 посада;

-

історії і культурології

-         1 посада.

 

 1. Доцентів кафедри:

-

транспортних систем і логістики

-         1 посада;

-

експлуатації газових і теплових систем

-         1 посада;

-

архітектура будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

-         1 посада.

 

 1. Старших викладачів кафедри:

-

інженерної екології міст

-         1 посада.

 

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку. Прийом документів здійснюється протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17. Телефони для довідок: 707-31-65.

Укладання Угоди щодо співпраці між ПАТ «Харківський плитковий завод» та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова

26 травня 2017 року о 11:00

конференц-зала № 1

За підсумками попередніх домовленостей ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, професор Бабаєв В.М. та Голова наглядової ради ПАТ «Харківський плитковий завод» Шеветовський В.В. підпишуть Угоду про співпрацю.

Підвищення ролі практичної підготовки студентів та застосування інноваційних технологій в освіті ставлять перед вищою школою та представниками підприємств та бізнесу вимоги щодо формування фахівців «нової генерації». З метою підвищення якості підготовки студентів для виробництва та забезпечення промисловості країни висококваліфікованими спеціалістами буде підписано Угоду про партнерство між ПАТ «Харківський плитковий завод» та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова. У рамках Угоди розроблено та буде реалізовано програму «Кадри», спрямовану на забезпечення сучасного виробництва кваліфікованими спеціалістами, розвиток співробітництва у освітньо-науковій та науково-дослідницькій сфері.

Напередодні співробітники Університету відвідали завод, ознайомилися із високотехнологічними лініями виробництва керамічної плитки, а голова наглядової ради ПАТ «Харківський плитковий завод» Шеветовський В.В. у рамках візиту до Університету ознайомився із матеріально-технічною базою, лабораторним фондом, інноваційними підходами до освітнього процесу, які запроваджуються у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

слайд3Багато поколінь студентів та викладачів створювали історію нашої Альма-матер. Українська вища школа послідовно інтегрується в єдину Європейську освіту. В Університеті з 1998 року почалась підготовка магістрів. Велика кількість магістрів вийшли зі стін нашого Вищого навчального закладу. Випускний 2017р. - це ще одна яскрава сторінка нашої історії. Більше 30% випускників були відзначені дипломами з відзнакою. Вперше цього року  випустили магістрів за освітньою програмою «Земельний устрій і кадастр». Прощання з Університетом – урочиста та сумна хвилина, попереду складна, але, сподіваємось, щаслива та світла дорога в Велике життя!

Вимоги: вища (філологічна) освіта, ґрунтовне знання правил орфографії і пунктуації та вільне володіння розмовною українською і російською мовами, ознайомленість із навичками редакторської справи. Обсяг роботи – 22 друковані аркуші в день.

Обов’язки: редагувати тексти наукової і навчально-методичної літератури із метою забезпечення графічної та лексичної уніфікованості текстових елементів, виправляти орфографічні й пунктуаційні помилки, усувати смислові та стилістичні недоліки, вносити редакторські правки.

Умови роботи: постійно перебувати на робочому місці з 8.15 до 17.00, сумлінно й відповідально ставитися до своїх обов’язків.

Заробітна плата:1943 грн.

Звертатися за телефоном: (057)-707-33-24.