1

2

3

4

Аспірантура

5

01 imageSusoev1Його загальний трудовий стаж становить близько 52 років, стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 40 років. В Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова він працює з вересня 1974 р.

Анатолій Сергійович закінчив Харківський інститут радіоелектроніки у 1969 р. за спеціальністю радіофізика та електроніка, а в 1972 р. – аспірантуру Інституту радіофізики і електроніки НАН України. Після захисту кандидатської дисертації у 1972 р. йому присвоєна вчена ступінь кандидата фіз.–мат. наук. У 1974 році за конкурсом обраний доцентом кафедри фізики ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Доцент Сисоєв А.С. є висококваліфікованим лектором з великим досвідом роботи. На високому науково – методичному рівні читає лекції студентам 1 курсу ЕОМ факультету, проводить практичні і лабораторні заняття, бере участь в роботі філій Університету. Студенти, які були підготовлені Анатолієм Сергійовичем, неодноразово ставали переможцями і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики серед технічних вищих навчальних закладів

Він бере активну участь у науковій роботі кафедри фізики. Ним опубліковано більш ніж 50 наукових праць у різних наукових журналах, зроблено більш ніж 20 доповідей на наукових конференціях різних рівнів, підготовлена до друку монографія "Хвильові пучки у квазіоптичних системах". Анатолій Сергійович є відповідальним за студентську наукову роботу на кафедрі, в рамках студентського наукового товариства кожен рік проводить конференцію СНТ на кафедрі.

Сисоєв А.С. користується авторитетом та повагою співробітників та студентів університету.

Найкращі привітання з днем народження!