1

2

3

4

Аспірантура

5

01 image001Необхідно зазначити, що відбувся перший в Україні випуск магістрів за спеціальністю 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки».

Захист магістерської роботи виступає заключним етапом підготовки студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», якість її виконання та результати захисту підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

02 image002Студенти-випускники, відповідно до майбутньої кваліфікації, яку отримували за спеціальністю (2412.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» або 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки») представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань.

А також продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі безпеки і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем.

Для захисту магістерської роботи з професорсько-викладацького складу кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» було сформовано Державну екзаменаційну комісію у кількості чотирьох осіб, на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем в області фінансово-економічної безпеки. Отже, до складу ДЕК із захисту магістерських дипломних робіт студентами груп МУФЕБ-2012-П та МУФЕБ-2012-А увійшли:
1) голова комісії – проф. Ващенко О.М. (генерал-майор СБУ, член Всеукраїнської Асоціації ветеранів спецпідрозділ «К» СБУ);

2) члени:

03 image003– проф. Пригунов П.Я. (голова підкомісії НМК з специфічних категорій за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», член Правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна антитерористична єдність», керівник Департаменту «Освітніх програм» на суспільних засадах,  член експертної ради Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) з питань безпеки, співавтор Концепції корпоративної безпеки підприємств УСПП. Ініціатор утворення Недержавної (позабюджетної) системи безпеки в Україні);
– доц. Бейлін М.В. (полковник запасу. Проходив службу у Науковому центрі Військ ППО України та у Об’єднаному науково-дослідному інституті Збройних Сил);
– доц. Столбов В.Ф. (полковник запасу, головний спеціаліст з безпеки філії у місті Харкові відділу безпеки Східного регіону Управління безпеки АТ «Укрексімбанк»);
– доц. Чередниченко О.Ю. (полковник, офіцер по посаді заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області. Дійсний член-кореспондент Транспортної академії України, дійсний член-кореспондент Інженерної академії України, почесний професор Міжнародної кадрової академії України, почесний Академік Міжнародної кадрової академії України. Член Міжнародного Союзу Економістів).

Процедура захисту розпочалася зі слів привітання керівництва ХНУМГ імені О.М. Бекетова та членів ДЕК випускникам-магістрам.

04 image00405 image005 

Так, зі словами привітання та побажання успішного захисту виступив Почесний ректор Університету проф. Шутенко Л.М., перший проректор Університету проф. Стадник Г.В., декан факультету «Економіки і підприємництва» проф. Соловйов О.В., голова ДЕК проф. Ващенко О.М. З допомогою засобів відео-конференції до учасників зібрання із побажаннями успішного захисту звернувся Джим Ристевский (Jim Ristevski) – President T&R tool works Co. Inc /Syracuse NY.

06 image006Далі завідувач кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» проф. Момот Т.В. представила презентацію про важливі кроки розвитку магістерської програми з «Управління фінансово-економічною безпекою»: починаючи від офіційного відкриття, проведення акредитації на відкриття заочної форми навчання у цій магістерській програмі, захищеної кандидатської дисертації 07 image007старшим викладачем Центру Магістерської підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою Новаком А.М. за темою «Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі», проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес-розвідка».

На захист було представлено магістерські дипломні роботи студентів групи МУФЕБ-2012-А: Власової О.Є., Грінченко О.І., Зубенко А.В., Кизилова Г.І., Кіщенко І.І., Краївської  І.А., Мамонова К.А., Момот Т.В., Пересипкіна М.М., Пиркової О.В., Світличної В. Ю., Філатової І.О., Шаповал Г.М., Шкурко О.В., та студентів групи МУФЕБ-2012-П: Азарової Т.В., Ананьєва О.В., Бондалєтової Л.А., Кобелецького А.А., Малихіна О.І., Мезіної В.В., Смєтанова М.В., Сотникової К.В., Ткаченко С.М., Федорової М.С., Харченко О.К., Челяха Г.Ю., Шуляковської О.С., Щербака І.А.

08 image008Серед тем магістерських робіт були представлені на захист: «Стратегічний моніторинг в системі корпоративної безпеки», «Теоретико-методичні засади оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання», «Управління системою безпеки в кризових умовах», «Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні фінансово-економічною безпекою», «Сучасна концепція підготовки фахівців з безпекознавства, як основа формування системи економічної безпеки підприємств», «Удосконалення організаційного механізму інформаційної безпеки банківської установи» та ін.

Кожна з представлених на публічний захист магістерських робіт у своєму змісті обов'язково містила сукупність актуальних результатів і нових наукових положень та підтверджувала здатність магістранта виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях, практичних уміннях та навичках.

09 image00910 image011У процесі оцінювання захищених дипломних робіт ДЕК враховував низку важливих показників якості магістерської дипломної роботи, а саме: доведення актуальності обраної теми дослідження; спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій або запровадження результатів дослідження у практику; загальну та професійну грамотність, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; різноманітність та адекватність методів дослідження та використання наукового апарату; наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем, власні розробки та пропозиції магістранта; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності у проведенні дослідження; рівень культури мови у роботі та її загальне оформлення.

11 image010 

12 image013

Підсумовуючи результати роботи та оголошуючи результати захисту атестаційних робіт голова ДЕК проф. Ващенко О.М. зазначив, що: «Якість захисту кожної магістерської роботи визначалася на основі вміння стисло, змістовно, послідовно і чітко викласти сутність і результати дослідження; здатності аргументовано захищати власні пропозиції, думки та погляди; загального рівня підготовки студента; володіння культурою презентації, професійною мовою».

13 image014 

Щиро вітаємо випускників із захистом магістерських робіт і закінченням навчання за Магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»!

Бажаємо подальших наукових успіхів, плідної співпраці із кафедрою та реалізації усіх задумів!!!

Вітаємо!!!

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Конф Спадщина ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

Шкільний урок в ХНУМГ

ШРУ

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 311 гостей та користувачі відсутні