1. Конституція України.

2. Закон України «Про вищу освіту».

3. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14 – 15 травня 2015 р.

6. Стратегічний план розвитку Університету до 2020 року.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ УНІВЕРСИТЕТУ

англійською мовою

 

БАКАЛАВРАТ

 

 ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура та містобудування

Архітектура

Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Садово-паркове господарство

Лісове і садово-паркове господарство 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Економіка

Економіка підприємства

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фінансово-економічна безпека підприємства

Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

Туризм

Туризм

Комп’ютерні науки та Інформаційні технології

Комп'ютерні науки

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Системна інженерія 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та Електротехнології (Електротехнічні системи електроспоживання)

Електротехніка та Електротехнології (Світлотехніка та джерела світла)  

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ

Технології захисту навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія

Екологія

Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

Гідротехніка (водні ресурси)

Виробництво та технології

Нафтогазова інженерія та технології 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Менеджмент

Менеджмент (Логістика)

Транспортні технології

Транспортні технології (міський транспорт)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

Цивільна безпека

Цивільний захист

Охорона праці

 

МАГІСТРАТУРА

 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Архітектура та містобудування

Містобудування

Архітектура будівель і споруд

Дизайн архітектурного середовища

Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Землеустрій та кадастр

Оцінка землі та нерухомого майна 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Економіка

Економіка підприємства

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління фінансово-економічною безпекою (освітньо-наукова програма)

Управління фінансово-економічною безпекою (освітня професійна програма) 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

Управління проектами (освітньо-професійна програма)

Управління проектами (освітньо-наукова програма)

Менеджмент організацій і адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу

Туризм

Туризмознавство

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи електроспоживання

Світлотехніка та джерела світла 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ

Екологія

Екологія міст

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Теплогазопостачання і вентиляція

Раціональне використання і охорона водних ресурсів 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електричний транспорт

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Менеджмент

Логістика

Транспортні технології (міський транспорт)

Транспортні системи

Організація перевезень і управління на транспорті

Організація і регулювання дорожнього руху

Цивільна безпека

Охорона праці

ЩО ТАКЕ ECTS?

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є інструментом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяючи цим поліпшенню якості вищої освіти.

ЄКТС запроваджено в 1989 р. у Програмі ЄС «Еразмус» як спосіб перезарахування (трансферу) кредитів, які студенти отримали під час навчання за кордоном, у кредити, що зараховуються за ступеневою програмою у вітчизняному вищому навчальному закладі після повернення студентів на батьківщину. Надалі система використовувалася не тільки для перезарахування (трансферу) кредитів на основі навчального навантаження і досягнутих результатів навчання, а й для їх накопичення в освітніх програмах.

ЄКТС допомагає у розробленні, описі та реалізації освітніх програм, дає змогу інтегрувати різні види освітньої діяльності в контексті навчання впродовж життя та сприяє мобільності студентів, полегшуючи процес визнання кваліфікацій та періодів навчання. ЄКТС можна застосовувати в усіх освітніх програмах, незалежно від моделі реалізації (аудиторне чи дистанційне навчання, чи навчання на робочому місці) або форми навчання (очна, заочна), і для всіх видів навчання (формального, неформального, інформального).

ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ЄКТС)

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Календар подій

20

баннер ТСЛ

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

дист навч 19

ЦДОК копия

Вступ2019

VstupINFO

ВСТУП2019

100

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Прием Кернеса 4

Додаткова освітаОсвітні ресурси

Атестація ХНУМГ

Баннер енерго

На сайті 218 гостей та користувачі відсутні