титулка презентации

В рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ для дослідницького центру «Розумний транспорт і логістика для міст» кафедри Транспортних систем і логістики з метою підвищення якості проведення лекційних та практичних занять та набуття практичних навичок володіння сучасними методами досліджень найважливіших процесів у галузі транспорту було закуплено сучасне обладнання та програмні продукти.

16 грудня 2020 року відбулась он-лайн зустрічізколегами з Національного транспортного університету, м. Київ, на якій доцент кафедриТранспортних систем і логістикиТкаченко ІринаОлександрівнаподілиласьдосвідомзастосуванняшумоміру для дослідженняосновнихджерел шумового забрудненняміста. Основніпитання, щорозглядались:

  • нормування шуму,
  • вимоги до проведення досліджень рівня транспортного шуму залежно від впливу швидкості руху,
  • інтенсивності та складу транспортних потоків,
  • типів дорожнього покриття на вулично-дорожній мережі міст та приклади впровадження інженерно-технічних рішень для зниження рівня транспортного шуму,
  • особливо у найбільш навантажених зонах міста.

photo 2020 12 17 10 34 31