image00118 та 19 листопада 2020 р. на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулася міжнародна науково-практична конференція “ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ”, котра була організована співробітниками Будівельного факультету.

Метою започаткування цієї конференції було поєднати зусилля українських та закордонних науковців та провідних підприємств будівельної галузі в найбільш актуальних для сьогодення питаннях: систематизації підходів та узагальненні міжнародного досвіду у сфері будівництва; обговоренні сучасних викликів та проблем у будівництві, визначенні трендів та тенденцій розвитку вітчизняної та закордонної галузі.

image003Конференція складалася з двох частин: пленарне засідання з ключовими доповідями провідних науковців галузі та робота по секціям у форматі дискусії.

В рамках пленарного засідання 18-го листопада заслухано доповіді провідних науковців сьогодення: д.т.н., проф. Шмуклера Валерія Самуїловича, д.т.н., проф. Кондращенко Олени Володимирівни, к.т.н., доц. Болотських Олега Миколайовича, д.т.н., проф.  Кічаєвої Оксани Володимирівни та інших видатних вчених вітчизняної будівельної галузі. Серед закордонних гостей слід відзначити Ph.D., P.Tech. Chong Yong Ong з університету Малайзії.

image005image007

Секції було сформовано на основі надісланих тез учасниками конференції. В результаті стало можливим виділити 5 самостійних тематичних секцій.

  • Методи управління поведінкою конструкцій в теорії та практиці будівництва (голова секції к. т. н., доц. Золотов С. М.);
  • Новітні матеріали і технології будівельних матеріалів (голова секції д.т.н., проф. Кондращенко О. В.);
  • Сучасні тенденції в ремонті і реконструкції будівель і споруд (голова секції к.т.н., доц. Болотських О. М.);
  • Тренди та інновації у геотехніці (голова секції к.т.н., доц. Александрович В.А.);
  • Енергоефективні конструкції та технології у будівельній галузі (голова секції к.т.н., доц. Шаповал С. В.).

Робота секцій відбувалася 19-го листопада в творчій та дружній атмосфері. Всі учасники конференції виявили високу зацікавленість, що проявлялася в жвавих дискусіях з доповідей.

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей.

image009