Снимок

16-17 листопада 2020 р. на базі кафедри Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, факультет Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва відбулась ­­­­Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція «Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє», у конференції прийняли участь понад 25 провідних установ та закладів вищої освіти України та 8 провідних закордонних навчальних закладів, а саме з Болгарії, Німеччини, Польщі, Греції, Естонії, Китаю. Усього було подано понад 160 тез.

Конференція розпочалась привітанням учасників деканом факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова професором Рищенко Т. Д., яка акцентувала увагу на тенденціях  розвитку творчих спеціальностей в Україні і світі, та означила стратегію розвитку архітектурної освіти у Харківському національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

01

14

56

Під час пленарного засідання було 20 доповідей: Plamen Petrov, PhD, M. Arch., Assoc. Prof., Varna Free University “Chernorizets Hrabar, Architectural Faculty, Varna, Bulgaria; Древаль І. В., д-р арх., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Подхалянський Богуслав, д-р арх., проф., Краковский Политехнический Университет им. Тадеуша Костюшко, Краковская политехника (Politechnika Krakowska); Осиченко Г. О., д-р арх., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Устинович Е. Р., д-р арх., проф., Білостоцький технічний університет, м. Білосток, Польща; Криворучко Ю. І., д-р арх., доц., Національний університет «Львівська політехніка»; Шевченко Л. С., канд. арх., доц., Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Anja Jannack, Dipl.-Ing., Researcher, Research Associate, Technische Universit?t Dresden; Дида О. А., канд. арх., Національний університет «Львівська політехніка»; Агєєва Г. М., к.т.н., с.н.с., Національний авіаційний університет; Габрель М. М., д-р техн. наук, проф., Національний університет «Львівська політехніка»; Щурова В. А., канд. арх., доц., Київський національний університет будівництва і архітектури; Семироз Н. Г., канд. арх., доц., Київський університет культури і мистецтв; Габрель М. М., канд. техн. наук, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ; Черних О. А., к.т.н., доц., Симонов С. І., к.т.н., доц., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк; Криворучко Ю. І., д-р арх., доц., Павлюк Н. В., асист., Національний університет «Львівська політехніка»; Михіденко М. О., студ., Київський національний університет будівництва і архітектури; Вітченко Д. М., канд. арх., Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Криворучко Н. І.,  канд. арх., доц Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Попова О. А., канд. арх., доц., Рищенко Т. Д., к.т.н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

2.0

8

Під час виступів обговорювались питання збереження традицій та поєднання новітніх підходів у архітектурній освіті. Багато учасників конференції  розглянули питання розвитку творчої майстерності студентів-архітекторів та впровадження дуальної освіти, з залученням студентів та викладачів до творчих конкурсів, закордонних стажувань, до участі у work-шопах та творчих start-up-ах. Важливою тезою у більшості доповідачів був акцент на збільшення практичних занять студентів з фахових дисциплін та залучення викладачів-практиків.

За результатами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє» кожен учасник конференції отримає сертифікат  та збірник тез.

 

9

10

По завершенню конференції всі учасники висловили сподівання на майбутню творчу зустріч у стінах Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова!