1

2

3

4

Аспірантура

5

супер фото

19 листопада 2020 року в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Радою молодих учених проведено IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика»

Вже традиційним стало проведення Радою молодих учених Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова в останні дні осені науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». В цьому році науково-практична конференція проходила за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, НТ «Дніпровська політехніка», Одеського національного економічного університету.

Аспіранти, викладачі, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу презентували гостям конференції свої доповіді за наступною тематикою:

  • питання міського та регіонального розвитку у системі державного управління та місцевого самоврядування;
  • аспекти економічного, інформаційного, екологічного та соціальних питань розвитку територій;
  • пошук оптимальних напрямів політики ресурсо- та енергозбереження; альтернативних джерел енергії;
  • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • сучасні аспекти розвитку архітектури, містобудування та будівництва;
  • питання транспортних систем та технологій, а також управління проєктами та програмами розвитку територій.

3 фото 2Музей2

На пленарному засіданні з вітальними словами та побажаннями учасникам і гостям цікавих дискусій виступила проректор з наукової роботи Університету – д. т. н., проф. Марія Костянтинівна Сухонос, також з привітальними словами до учасників конференції та плідного обміну науковим досвідом звернулась Голова ради молодих учених при МОН України – д. ю. н., доц. Олеся Петрівна Ващук.

У межах пленарного засідання з інформативними доповідями, підкріпленими яскравим презентаційним матеріалом, виступили Біль М. М. – д. е. н., ст. наук. спів., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; Степаненко В. М.. – здобувач вищої освіти ХНУБА; представник Білоруський державний економічний університет Казак О. Г. – к. істор. н.; Онищенко С. В. – асистент, НТУ «Дніпровська політехніка»; Кулікова Є. О. – асистент ОНЕУ; Янбухтина А.Т. – студентка НТУ «Львівська політехніка»; Матвєєва К. В. – аспірант КНУКіМ; Грінченко В. С. – к.т.н. ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»; Вершиніна Д. М. – аспірант ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Дякуємо всім учасникам та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю! До нових зустрічей, колеги та друзі!