1

2

3

4

5

ТОП 2006 липня 2020 року опубліковано рейтинг закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна 2020». Серед українських вишів Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова піднявся на 20 сходинок (24 позиція) у порівнянні з минулим роком (44 позиція).

Серед Харківських ЗВО Університет також піднявся на 6 сходинок – 5 позиція (№11 за результатами минулого року).

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), презентувала чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

1. Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Будь які дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири - національними (Табл. 1).

c) Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.


Таблиця 1. Показники оцінювання діяльності університетів

Показник Вага показ-ника Оцінювання виду діяльності Вікрите джерело доступу до показника 
1 QS World University Rankings 0.135 Академічна діяльність https://www.topuniversities.com 
2 Scopus 0.135 Науково-видавнича діяльність http://ru.osvita.ua
3 Webometrics 0.135 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів  http://webometrics.info
Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу  0.135 Міжнародна діяльність  https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html 
Google Scholar Citations 0.135 Цитованість наукових праць вчених університету  http://www.webometrics.info/en/transparent 
6 UniRank  0.10 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників https://www.4icu.org/ua/
7 Результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів) 0.065 Якість підготовки  https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060

https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059
Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених 0.065 Навчально-наукова робота http://www.kdpu-nt.gov.ua
Кількість отриманих патентів вченими університету в 2019р. 0.065 Винахідницька діяльність http://www.euroosvita.net ,  

https://ukrpatent.org
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році 0.03 Привабливість університету для абітурієнтів https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/

 

2. Методика рейтингування університетів України


Рейтингування університетів України здійснено за сукупністю показників їх діяльності (Табл. 1) відповідно до наступної методики:

a) Зовнішніми незалежними організаціями визначалися рейтинги N університетів за показником (номінацією) К (K=1,…,10). Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці за цією номінацією приймалося N+1.

b) З застосуванням методу Дельфі, експертами проєкту "Топ-200 Україна" визначалися вагові коефіцієнти окремих номінацій (W1,W2,…W10). Сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1. 


c) Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

d) Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету.


Приклад розрахунку загального рейтингу університету за групою номінацій: 

Нехай зовнішніми незалежними організаціями оцінюювалися N університетів (в цьому конкретному прикладі приймемо N=3). Назвемо ці університети A, B, C. Нехай зовнішні незалежні організації оцінили їх роботу за трьома номінаціями, наприклад, за номінаціями Н1, Н2, Н3. За результатами вищезазначеного оцінювання дані про рейтинги університетів A, B, C зведено в таблицю 2. Якщо за якоюсь з номінацій той чи інший університет не було рейтинговано, його умовне місце в рейтинговій таблиці визначалося, як N+1.

Таблиця 2. Дані про рейтинги університетів A, B, C

УніверситетРейтинг за номінацією
Н1
Рейтинг за номінацією
Н2
Рейтинг за номінацією
Н3
A
1
6
2
B
3
2
4 (не рейтингований)
2
3
1Загальний рейтинг університетів А, В, С за групою номінацій Н1, Н2, Н3 визначався наступним чином:

І. Експертами задавалися вагові коефіцієнти окремих номінацій, за умови, що сума цих вагових коефіцієнтів дорівнює 1. Нехай експерти визначили, що WН1 = 0.5, WН2 =0.3, WН3= 0.2. 

II. Для кожного університету розраховувалося середнє зважене значення Індексу університету за групою номінацій.

Індекс університету А = 0.5*1+0.3*6+0.2*2 = 2.7
Індекс університету В = 0.5*3+0.3*2+0.2*4 = 2.9
Індекс університету С = 0.5*2+0.3*3+0.2*1= 1.8III. Результуючий рейтинг університету по групі номінацій визначався як зворотна величина до Індексу університету (Таблиця 3):

Таблиця 3. Визначення результуючих рейтингів університетів A, B, C за групою трьох номінацій Н1, Н2, Н3

УніверситетІндекс університетуПідсумкове місце в рейтингу
A
2.7
2
2.9
3
C
1.8
13. Академічний рейтинг ЗВО України "Топ-200 Україна 2020", розрахований з застосуванням викладеної методики, наведено в Таблиці 4.

За матеріалами: http://euroosvita.net

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Корисні поради

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті Один гість та користувачі відсутні