1

2

3

4

5

У нашому Університеті студентське самоврядування — Студентський Сенат — був створений 27 квітня 2006 року. До першого складу було обрано 25 студентів від всіх факультетів.

За 10 років розвитку було обрано пять голов самоврядування, а саме: Бібік Наталія Валеріївна, Тимченко Сергій Павлович, Кайданник Оксана Борисівна, Вершиніна Дарина Миколаївна, Гаруст Аліна Юріївна, Федорова Олександра Ігорівна, Троцай Аліна.

З року в рік розвивається і вдосконалюється студентське самоврядування, зміцнюються демократичні традиції і норми загальносвітової культури. Важливу роль в цих процесах відіграє Студентський Сенат, який проводить багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою метою — створити студентам сприятливі умови для навчання, проживання в гуртожитках, дозвілля і особистісного гармонійного розвитку.

Студентське самоврядування — це права і можливості студентів вирішувати питання навчання і побуту, захист їх прав та інтересів, а також можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Завдяки існуванню студентського самоврядування в Університеті можна вирішувати проблеми у взаєминах, як між студентами, так і між адміністрацією Університету і студентами.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  • забезпечення і захист прав інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • створення різноманітних студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами;
  • організація сотруднічевства зі студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;
  • сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитках та відпочинку студентів;
  • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам. 

У 2017 році Студентський Сенат почав роботу з гуртожитками Університету: розробили і прийняли «Положення про студентську раду гуртожитку», провели вибори активу Ради гуртожитків, врахували побажання студентів при складанні графіка відвідувань і багато іншого. Кожен студент, який мешкає в гуртожитку, може бути впевнений, що його почують і підтримають в будь-якій ситуації.

Також ми беремо участь в таких загальноміських та університетських заходах, як: наукові пікніки, Ніч науки, спортивні марафони, ярмарки студентських можливостей, студентські форуми тощо. Тісно співпрацюємо з Молодіжною Радою при Харківському міському голові, разом втілюємо в реальність проекти, де кожен студент може розвинути в собі лідерські якості, творче мислення, організаторський хист.

SS 18 SS 0

Приєднуйся до нас у соцмережах:

Facebook

Instagram

 

История студенческого Сената

В Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Алексей Николаевича Бекетова, студенческое самоуправление – студсовет, был создан 27 апреля 2006 года. В первый состав было выбрано 25 студентов от всех факультетов.

За 10 лет развития было избрано 5 глав самоуправления, а именно: Бибик Наталья Валерьевна, Тимченко Сергей Павлович, Кайданник Оксана Борисовна, Вершинина Дарина Николаевна и Гаруст Алина Юрьевна.

Из года в год развивается и усовершенствуется в стенах ХНУГХ имени А.Н. Бекетова студенческое самоуправление, укрепляются демократические традиции и нормы общемировой культуры. Важную роль в эти процессах играет Студенческий сенат, который проводит многовекторную деятельность с неизменной конечной целью – создать студентам благоприятные условия для учёбы, проживания в общежитиях, досуга и личностного гармонического развития.

За 10 лет существования студенческое самоуправление качественно изменилось, в нормативно-правовой базе принят новый Закон, изменилось отношение к органам студенческого самоуправления.

Студенческое самоуправление – это права и возможности студентов решать вопросы учебы и быта, защита прав и интересов студентов, а также принимать участие в управлении высшим учебным заведением.

image0011

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Корисні поради

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті Один гість та користувачі відсутні