1

2

3

4

5

конференція ХНУМГ

Підсумки Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Місто. Культура. Цивілізація: міжнародні студії», що відбулася у квітні 2020 року в Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри Філософії і політології.

Учасниками щорічної конференції стали провідні науковці з різних міст України та інших держав: Польщі, Білорусі, Грузії, Лівану. У заході було представлено заклади вищої освіти Києва, Харкова, Одеси, Сум, Херсону, Слов’янська, Кропивницького, а також – дослідники міста з відомих вітчизняних та іноземних вишів, зокрема: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Київський національний лінгвістичний університет; Національна академія державного управління при Президентові України, Київ; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний медичний університет; Харківський державний університет харчування та торгівлі; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Український державний університет залізничного транспорту; Національний фармацевтичний університет; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Херсонський державний аграрний університет; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Одеська державна академія будівництва та архітектури; Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький; Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси; Uniwersytet Gdański, Polska; також Центр інноваційних технологій «Планета стоматології», м. Харків; company «Composite», Oдеса; Європейська асоціація безпеки, Польща; Mayor of city Sarafand, Lebanon; Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського; Національна спілка художників України.

У п’яти секціях, а саме:

  • «Місто в сучасному світі: міжнародний досвід»;
  • «Місто як екзистенціальний феномен та соціокультурний організм цивілізації»;
  • «Історія, людина, повсякденність в полікультурному ландшафті міста»;
  • «Управління сучасним містом та міжнародний досвід»;
  • «Проблеми підготовки фахівців для сучасного міста»,

– взяли активну участь 93 науковця, які представили 74 тез доповідей та статей. Серед учасників – 20 докторів наук, професорів47 кандидатів наук, доцентів.

Це вже десята щорічна конференція, що проводиться в Університеті, присвячена дослідженню філософського і соціокультурного виміру міста. В межах теми конференції в конструктивній дискусії обговорювалися найактуальніші питання комплексного аналізу сучасного міста. Проте, незважаючи на чітко виражену «першість» гуманітарних аспектів теми міста, невід’ємною частиною «міського простору» можна вважати функціонально-технологічні та інженерно-конструкторські складові творчості учасників заходу. Відповідне представництво наукових досліджень цілком відповідає найсучаснішим викликам, що постають сьогодні перед урбаністикою.

Учасники конференції у наданих для публікації матеріалах, в залежності від напрямку досліджень, акцентували увагу на різноманітних аспектах міського життя, що свідчить про широке коло інтересів, адже місто, виходячи зі своєї статусної сутності, так чи інакше «змушує» займатися найрізноманітнішими питаннями й інтегрувати усі знання в окрему, єдину концепцію «міського простору». В цілому, запропоновані урбаністські концепти набувають соціального характеру: місто розуміється не стільки як форма поселення і виробництва товарів та послуг, скільки як форма спільноти, як тип соціальності, сутнісною рисою якого є інтеграція різноманітних видів життєдіяльності в єдину систему, що саморозвивається, має власні механізми підтримки стійкості й порядку.

За результатами конференції заплановано випуск збірника тез доповідей, опублікування якого буде здійснено після закінчення карантинних заходів. Зараз електронний збірник сформовано у PDF-форматі з відсутнім ISBN номером, присвоєння якого можливе за умов закінчення карантину.

З електронним збірником у PDF-форматі можна ознайомитися за посиланням

16 05 20 Сб 11 00 2

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Корисні поради

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 360 гостей та користувачі відсутні