Сучасні зміни у середовищі існування людини формують підґрунтя для виникнення нових ризиків та загроз життю і здоров’ю людей. Тому питання безпеки життя та здоров’я людини розглядається як пріоритетне у контексті забезпечення сталого розвитку держави та суспільства у цілому.

З метою залучення школярів до процесу формування культури безпеки на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за сприяння Центру доуніверситетської освіти і кар`єри кафедрою «Охорона праці та безпека життєдіяльності» започатковано інноваційну школу розвитку «Юний інспектор з безпеки»

Мета створення школи – розвиток у підлітків культури безпеки, формування навичок аналізу небезпек в оточуючому середовищі, активної життєвої позиції щодо створення безпечного середовища існування людини.

18 грудня 2019 р. на базі нашого університету к.т.н., доц. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Барбашин В.В. провів перше заняття школи розвитку «Юний інспектор з безпеки» на тему «Небезпеки в твоєму житті та захист від них», на якому були присутні близько 100 школярів старших класів.

Упродовж зустрічі школярі мали можливість познайомитися із університетом та отримати цікаву інформацію.