9Факультет Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва ХНУМГ імені О.М. Бекетова вітає асистента кафедри дизайну та образотворчого мистецтва Сосницького Юрія Олександровича з успішним захистом дисертації «Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.07 – дизайн, яку він виконав під науковим керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента, професора кафедри ДОМ Вергунова Сергія Віталійовича.

Захист відбувся 29 листопада 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 35.052.25 у Національному університеті «Львівська політехніка». Опонентами виступили доктор архітектури, доцент Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та кандидат истецтвознавства, доцент Авраменко Дмитро Костянтинович, доцент кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Дякуємо всім за підтримку та плідну співпрацю!

1110

12