Освітня програма Системна інженерія, спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр, магістр) – напрям освітньої діяльності, що швидко розвивається.

Нові лабораторії, плідне співробітництво з провідними компаніями м. Харкова, повна методична підтримка з можливістю дистанційного доступу – ці та інші складові процесу навчання обумовили успішну державну акредитацію бакалаврата спеціальності, а також ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

В цьому навчальному році здійснено перший випуск бакалаврів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – Освітня програма «Системна інженерія».

Захисти дипломних робіт бакалаврів завершились блискучим результатом. Кожна з 29 представлених на захист бакалаврських робіт – це завершене дослідження, що містить усі необхідні складові: постановку задачі; інформаційне та математичне забезпечення з аналізом предметної області та проектуванням системи; самостійно створене програмне та апаратне забезпечення з технічною документацією.

Тематика дипломних робіт охоплювала маже всі сфери майбутньої професійної діяльності бакалавра з автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технологій – фахівця в галузі інформаційних технологій.

Захисти проходили у формі цікавої наукової дискусії, в процесі якої випускники демонстрували знання, набуті за весь період навчання, вміння презентувати результати досліджень, відстоювати своє бачення систем і процесів, що вивчаються.

image005image007

Представленню робіт на захисті передувала напружена праця протягом переддипломної практики і дипломного проектування під керівництвом досвідчених викладачів кафедри прикладної математики і інформаційних технологій.

Під час роботи на дипломами студенти створювали робочі проектні групи, що працювали над окремим частинами загальної проблеми. Так, студенти-дипломники доцента кафедри, канд. техн. наук, доцента Бочарова Бориса Петровича та старшого викладача кафедри Воєводіної Марії Юріївни розробили низку програмно-апаратних модулів управління розумним будинком. Розумний будинок – це система домашніх приладів, які в автоматичному режимі виконують поточні дії з метою створення комфортного середовища перебування людини.

Мережко Михайло, Гнатченко Марія, Цирик Станислав, Морозова Валерія, Груба Олександра, Мартем’янов Дмитро приймали участь у розробці модулю графічного інтерфейсу управління розумним домом, модулю виявлення аномалій у відео потоці, модулю управління мережею інтернет-ресурсів, модулю забезпечення безпеки життєдіяльності у розумному будинку на основі використання технології моделювання електронних систем Tinkercad. Також в рамках цього проекту розроблено серверний модуль системного управління, модуль оперативного планування систем управління розумним будинком.

Кожний п’ятий випускник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології отримав диплом з відзнакою.

Поздоровляємо

  • Бабак Олександру, тема роботи: «Розробка комп’ютеризованої системи бронювання запису до лікаря»,
  • Бєлєнькову Катерину, тема роботи: «Технологія обробки масиву даних інформаційних систем планування територій з використанням паралельних обчислень»,
  • Колосову Катерину, тема роботи: «Реалізація модуля спостереження метеостанції на базі Arduino»,
  • Липчанську Тетяну, тема роботи: «Порівняльні алгоритми перевірки результатів конвертування бази топографічних даних»
  • Мартіросяна Мгера, тема роботи: «Алгоритм розпізнавання в системах технічного зору роботів»,
  • Романову Христину, тема роботи: «Розпізнавання рівнів кольору та освітлення за допомогою багатофункціонального датчику APDS-9960».

Кафедра прикладної математики і інформаційних технологій щиро поздоровляє випускників!

Шановні бакалаври, бажаємо Вам продовжити навчання в магістратурі, бажаємо творчої наснаги, професійної реалізації!