З 23 по 26 червня 2019 року доцент кафедри Прикладної математики і інформаційних технологій, к.т.н., доц. Яковлева Ірина Олександрівна взяла участь у проведенні 30-ї Європейської конференції з дослідження операцій (EURO 2019) в м. Дублін, Ірландія. Ця Конференція – основна подія року Европейської Асоціації з дослідження операцій, яка об’єднує 33 країни світу з Європи, Близького Сходу та Африки.

Місією Европейської Асоціації з дослідження операцій є розвиток знань, інтересів та освіти в галузі операційних досліджень, інформаційних ситстем та технологій шляхом обміну інформацією, проведення зустрічей та конференцій, публікації книг, статей та журналів, нагородження призами та просування по службі, підтримки молодих талановитих вчених.

Конференція приходила на базі Університетського коледжу м. Дубліна. У роботі конференції прийняли участь понад двох тисяч науковців з Ірландії, Великобританії, Греції, Японії, Португалії, Італії, Франції, Польщі, Бельгії, Австрії, Китаю, Німеччини, США, Чехії, Мексики, Канади, Бразилії та інших країн.

Тематика Конференції охоплювала широкий спектр питань з дослідження операцій – фундаменту інформаційних технологій, машинного навчання, логістики, теорії алгоритмів, штучного інтелекту, багатокритеріальної оптимізації та інших сучасних наукових напрямів теорії та практики комп’ютерних наук.

Україна була представлена двома доповідями.

За підтримки наукових журналів “European journal of Operational Research”, “EURO journal on Computational Optimization (EJCO)”, “EURO journal on Transportation and Logistics”, що індексуються у наукометричних базах Web of Science, ESCI, SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Google Scholar, EconBib and SCImago та численних спонсорів Конференції організатори забезпечили багатогранне інформаційне середовище спілкування інтелектуальної еліти Європи та світу в цілому.

На академічній секції «МА-25 Cutting and Packing 1» Яковлева І.О. була співдоповідачем презентації наукової доповіді на тему: «The expanding space method in sphere- and circle packing problems» («Метод розширення простору в задачах упаковки сферичних об'єктів»). У доповіді була розглянута проблема оптимальної упаковки сферичних об’єктів в контейнері. Наведена еквівалентна математична модель задачі, яка заснована на розширенні розмірності простору, якщо розглядати радіуси сфер як змінні. Наведені чисельні результати розв’язання тестових задач. Розглянуті практичні застосування в логістичних системах.

image007image009

Участь у Конференції - це цінний досвід, необхідний для генерації нових наукових ідей в обраному напрямі досліджень: моделювання та розв’язання складних задач розміщення, упаковки та компоновки, що виникають у різних галузях виробництва та міського господарства.

Крім того, це плідне спілкування з колегами – Julia Bennell, University of Leeds; Gerhard Wаscher University of Magdeburg; Larissa Oliveira, University of Sаo Paulo, Institute of Mathematics and Computer Science та ін. щодо сучасних тенденцій розвитку дослідження операцій.