Фото 213 червня 2019 року на кафедрі Підприємництва та бізнес-адміністрування розпочався захист дипломних робіт студентів-магістрів заочної форми спеціальностей 073 «Менеджмент» (освітня програма «Бізнес-адміністрування») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка та організація бізнесу»).

ДЕК № 1 із захисту магістрів за освітньою програмою «Економіка та організація бізнесу» працювала під головуванням зам. генерального директора, директор фінансово-економічного департаменту КП «Харківводоканал» Хайло Я.М.

ДЕК № 2 із захисту магістрів за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» працювала під головуванням д.е.н., проф., завідувача кафедри «Менеджменту і бізнесу» ХНЕУ ім. Семена Кузнеця Лепейко Т.І.

Всі дипломні роботи магістрів присвячені актуальним темам, виконані на високому рівні. Магістранти блискуче захистили результати своїх досліджень, впевнено відповідали на питання членів екзаменаційної комісії.

фото1

Результати роботи ДЕКів показали, що професорсько-викладацький склад кафедри Підприємництва та бізнес-підприємства готує висококваліфікованих магістрів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Щиро вітаємо студентів-магістрів з успішними захистами кваліфікаційних магістерських робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!