1 copyУ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова вдруге було проведено атестація фахівців з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Атестати отримали: Федасов Я.В., Безуглий О.І., Ченцов Г.С., Лепетило І.О., Нестерович М.А., Юзбашьян А.П., Олійник М.О., Романенко С.В.

Професійну підготовку та атестацію осіб провів Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Атестація показала, що у осіб, які пройшли підготовку, є необхідні професійні знання з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєнні технології проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

234

567

8

Вітаємо фахівців з цим величезним кроком на шляху покращення енергоефективності наших будівель!