фото 14 і 5 квітня 2019 р. у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувся Міжнародний науково-практичний (презентаційно-навчальний) семінар «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти». Захід, ініційований кафедрою мовної підготовки, педагогіки та психології, пройшов за партнерської участі фахівців із Інституту модернізації змісту освіти України, Південно-Моравського центру міжнародної мобільності (м. Брно, Чеська республіка), НТУ «ХПІ» (м. Харків), ХНПУ імені Г. С. Сковороди (м. Харків), ХНАДУ (м. Харків). 

Мета семінару – представлення сучасних методів навчання в закладах освіти, а також набуття нових педагогічних компетенцій у процесі тренінгу (за вибором учасників).

До участі в заході з метою опанувати запропоновані новітні технології навчання долучилися 146 вчителів середніх шкіл і викладачів закладів вищої освіти з 9 регіонів України. Учасникам семінару було запропоновано засвоїти низку педагогічних методик і прийомів на вибір.

фото 2

Так, тренінг «Ментальні карти як спосіб організації інформації», проведений доктором педагогічних наук, професором О.О. Резван був спрямований на пошук рішень у зв’язку зі зменшенням лекцій із навчальних дисциплін, позаяк саме цей чинник спричиняє необхідність навчити студентів орієнтуватись у масиві інформаційних потоків й самостійно додатково опрацьовувати теоретичний матеріал. Тренером було запропоновано для вирішення цього питання методику організації ментальних карт як одного з найуспішніших способів навчання для організації інформації, зокрема під час запису й опрацювання лекційного матеріалу.

фото 3Кандидатом психологічних наук, доцентом А.І. Книш у межах тренінгу «Дослідження ресурсів розвитку особистості на платформі графічного коучингу» було запропоновано ознайомитися й апробувати на практиці методику для діагностики таких показників, як ставлення до себе, ставлення до оточення, готовність до дії, спрямованість у минуле /майбутнє, здатність перебувати в стані «тут і тепер», що дозволяє педагогу проаналізувати стиль педагогічної взаємодії й планувати професійний розвиток і пошук ресурсів для саморозвитку.

фото 4

На тренінгу «Риторика. Особливості роботи з різними аудиторіями слухачів: як досягти успіху», проведеному доктором педагогічних наук, професором Л.П. Ткаченко було запропоновано авторську методику оцінки сучасної аудиторії слухачів, що націлена на досягнення порозуміння та ефективну комунікацію. Переваги методики в тому, що маючи певний алгоритм дії, кожен учасник тренінгу може вибудовувати власні стратегії спілкування залежно від соціальної ролі (керівник, підлеглий, менеджер, наставник тощо).

фото 5

Тренінг «Фасилітація як метод активного навчання. Підготовка воркшопу», запропонований старшим викладачем В.Ю. Бугаєвою, був спрямований на усвідомлення ролей вчителя/викладача під час навчальної практики. Однією з таких ролей є роль фасилітатора навчання, тобто людини, яка займається спрощенням процесу в будь-якій діяльності. Фасилітатор допомагає групі людей працювати разом, досягати необхідних цілей, виконувати те, що планувалось зробити.

фото 6Популярним серед учасників виявився тренінг «Скрайбінг – новітня технологія візуалізації навчального матеріалу», запропонований кандидатом педагогічних наук, доцентом А.М. Приходько. Скрайбінг – інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді. Популярність технології забезпечується завдяки тому, що мова малюнка є універсальною мовою для свідомості учнів.

фото 7Актуальною для викладацько-студентської взаємодії виявилася й методика побудови міцного колективу, представлена в межах тренінгової програми «Тимбілдинг як інструмент згуртування навчальної групи та педагога» кандидатом педагогічних наук, доцентом В.В. Шаполова. Тимбілдинг передбачає ряд заходів, метою яких є створення або єднання сильної, ефективної й згуртованої команди. Коли злиття або побудова відбувається під час професійної підготовки майбутніх фахівців, лідером є викладач. Його стиль взаємодії зі студентами є ключовим фактором засвоєння ними знань, каталізатором бажання вчитися та відвідувати заняття, сходинкою до подолання кордонів навчальних програм та оволодіння цікавим, сучасним та необхідним для професійного зростання досвідом та рівнями інформаційного простору.

фото 8 фото 8 а

Серед численних відгуків про якість і перебіг тренінгових програм було побажання не зупинятися на започаткованій справі підвищення компетенцій педагогічних працівників, а проводити такі зустрічі на регулярній основі, позаяк саме взаємодія між педагогами дозволяє не просто ознайомитися, а й отримати практичні навички використання сучасних навчальних технік.

Фото 9