6Вперше в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова фахівцям були вручені кваліфікаційні атестати з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.

Атестати отримали: Лавриненко Д.Ю., Самойлов О.П., Варавко О.П., Шевель І. М., Сластін А.В. Ці кваліфікаційні атестати видані на підставі рішення атестаційної комісії Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова від 18 лютого 2019 року. Термін дії кваліфікаційних атестатів – 5 років.

Професійну підготовку та атестацію осіб провів Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Атестація показала, що у осіб, які пройшли підготовку, є необхідні професійні знання з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного системного підходу до аналізу об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєнні технології проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Вітаємо фахівців з цим величезним кроком на шляху покращення енергоефективності наших будівель!

23

45

1