27 лютого 2019 року завідувачем кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту» проф. Момот Тетяною Валеріївною організовано проведення показового лекційного заняття для студентів 2 курсу спеціальності «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі».

Темою лекції виступила «Україна в умовах глобалізації: аналіз ключових міжнародних рейтингів».

Представлені результати досліджень і напрацювань проф. Момот Т.В. містили цікаву інформацію про сучасні глобалізаційних процесах в світовій економіці, структурних перетвореннях вітчизняної економіки і стратегічних шляхах розвитку держави.

Величезний інтерес студентів викликало і розкриття лектором аспектів формування міжнародних рейтингів і місця нашої держави в них.

Високий рівень ораторської майстерності лектора, а також розкриття в лекції найбільш актуальних питань сучасного стану світової економіки підтверджують високу оцінку проведеного лекційного заняття як з боку викладачів кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту», так і студентів.