СертификатыЗ 30 січня по 1 лютого 2019 року року співробітники Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова прийняли активну участь у роботі ХVІ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», яку проводили Національна Академія педагогічних наук України та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Школа проводилася у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти.

Упродовж роботи педагогічної майстерні «Від новації до інновації лише крок» були розглянуті шляхи формування образу бібліотеки як території розвитку. Учасники обмінювалися думками щодо формування концепції розумної бібліотеки.

За активну участь у роботі ХVІ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» співробітники Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (Н. О. Євсюкова, С. І. Федяй, П. О. Семененко, О. М. Запорожченко, Л. М. Смеркус, Л. О. Петренко, С. Б. Наугольнова, Г. Ю. Новікова) отримали іменні сертифікати.

ЕвсюковаЗапорожченкоНаугольнова

НовиковаПетренкоСемененко

СмеркусФедяй