Підручники ЗадорожногоПривертати увагу сучасної дитини до вивчення шкільного матеріалу за підручниками – справа складна. Прикладом того, як зробити навчання не просто цікавим, а по-справжньому захоплюючим, є лінійка підручників з біології для закладів загальної середньої освіти К. М. Задорожного.

Протягом декількох років команда професіоналів на чолі з кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри Інженерної екології міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Костянтином Миколайовичем Задорожним працювала над підручниками, націленими на європейські стандарти:

Підручники містять основний матеріал за темами, інструкції з виконання лабораторних та практичних робіт, алфавітний покажчик та відомості про світових учених. Важливою складовою є довідникові й енциклопедичні розвороти та українознавчий матеріал (відомості про українських учених та наукові установи України), Інтернет-додаток (тестові завдання до кожної теми для самоконтролю знань та відеофрагменти до параграфів для кращого засвоєння теоретичного матеріалу).

Уперше в Україні використаний розворотний принцип подання матеріалу (принцип розташування кожного параграфа на одному чи двох розворотах), що психологічно розвантажує підручник і сприяє більш комфортному орієнтуванню по параграфах.

вступПідручники створено в межах єдиної концепції, що зорієнтована на принципи Нової української школи (НУШ), одним з основних у якій є принцип дитиноцентризму:

  • доступність для абсолютної більшості учнів;
  • подання матеріалу в форматі «просто про складне» (невеликі абзаци, розділи в параграфах; мова, що відповідає віковим особливостям учнів);
  • наочність (понад 600 ілюстрацій, таблиці, схеми, тематичні ілюстровані розвороти);
  • рівень подання та глибина розкриття тем відповідають вимогам програми та віку учнів.

Кожний параграф починається запитаннями для повторення раніше вивченого, закінчується – запитаннями на розуміння прочитаного. У підручниках для 8 і 9 класів кожний параграф закінчувався висновками, для 10 класу застосовано більш «дорослий», компетентнісний підхід. Діти мають самі вчитися робити висновки, виокремлювати основні думки (рубрика «Отже, тепер ви знаєте»).

Компетентісний підход

У рубриці «Запитання та завдання» подано компетентнісно орієнтовані завдання, які спонукають до пошукової діяльності, осмислення важливості того, що вивчають. Підручник також сприяє втіленню в навчальний процес основного підходу до навчання, проголошеного НУШ, – компетентнісно орієнтованого.

Завдання

У кінці кожної теми подано різнорівневі завдання для групової та індивідуальної роботи за вивченим матеріалом, а також теми навчальних проектів, передбачених програмою. В електронному додатку можна «потренуватися» на тестових завданнях за матеріалами усіх тем і відразу отримати результат.

Наразі підручник для 10 класу «Біологія і екологія (рівень стандарту)» тільки-но вийшов із типографії.

10 станд

Уся лінійка підручників двома мовами (українською та російською) представлена на сайті видавництва «Ранок» http://interactive.ranok.com.ua та на сайті ІМЗО https://imzo.gov.ua.


Довідково: Кафедра Інженерної екології міст постійно й активно співпрацює з учителями й школярами. Уже багато років на базі Кафедри проходить обласний етап Всеукраїнської олімпіади з екології. Після його закінчення викладачі Кафедри проводять підготовку переможців до Всеукраїнського етапу цієї олімпіади. І вже 9 років поспіль учні Харківської області стають її призерами. З 2016 року Кафедра здійснює проект «Освітньо-екологічний центр «Екологічна освіта майбутнього» спільно з Академією неперервної освіти. У рамках проекту проводяться вебінари, зустрічі із вчителями та учнями, консультації з дослідницьких робіт і екологічних проектів.