27-30 листопада 2018 року представники Університету від кафедри Іноземних мов та Туризму і готельного господарства взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність", що проходить у Вищій школі бізнесу – Університеті Нешинал-Луїс у місті Новий Сонч, Польща.

Кафедру Іноземних мов представили: доц. Моштаг Є. С. — з доповіддю на тему "Travelogue as a Type of Text and Discourse (Травелог як тип тексту і дискурсу)", доц. Осінська М. С. — із доповіддю на тему "Сommunity Interpreting Settings Classification (Класифікація типів перекладу для потреб громади)".

IMG 20181128 133801 minphoto5195386097478249229

Кафедру Туризму і готельного господарства: ст. викл. Писарева І. В. — з доповіддю на тему "Tourist Resources Development by the Public-Private Partnership (Розвиток туристичних ресурсів за рахунок державно-приватного партнерства)"; магістрантка 2 курсу спеціальності «Менеджмент» Костіна К. — із доповіддю на тему Стратегія формування іміджу території. 

У конференції прийняли участь дослідники з країн ЄС, України, Білорусі, Молдови, Грузії.

У ході візиту викладачами кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова було досягнено попередньої домовленості про встановлення співробітництва з кафедрою іноземних мов Вищої школи бізнесу – Університету Нешинал-Луїс.