ВебінарВикладачі кафедри Міського будівництва факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва доцент Жидкова Т. В. та ст. викл. Івасенко В.В. за запрошенням Асоціації великих міст Північної Америки (NACTO-GDCI) взяли участь у роботі вебінару «Informal Streets: Meeting Mobility Needs in Informal Neighborhoods», присвяченого методам вдосконалення вулиць та доступу до транспорту для міст Південної Африки та Південної Америки.

Треба зауважити, що Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова є єдиним закладом вищої освіти Харкова, в якому багато років здійснюється підготовка студентів за освітньою програмою «Міське будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Кафедра Міського будівництва готує висококваліфікованих фахівців урбаністичного спрямування, які спеціалізуються на плануванні, реконструкції та благоустрою міських територій, вулиць і доріг.

Результати роботи вебінару «Informal Streets: Meeting Mobility Needs in Informal Neighborhoods» будуть впровадженні у навчальний процес студентів під час виконання бакалаврських та магістерських робіт за сучасною проблематикою планування, реконструкції та гуманізації міського простору.

30-31 серпня у м. Києві пройде інтенсивне 2-денне навчання в Школі універсального дизайну. Школа універсального дизайну для викладачів ВНЗ реалізовується в рамках Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам людей з інвалідністю в Україні», що впроваджується Програмою розвитку ООН у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю. Організатори: Національний університет «Києво-Могилянська академія» та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні. Викладачі кафедри Міського будівництва доцент Жидкова Т. В. та ст. викл. Івасенко В.В. пройшли другий етап відбору та отримали запрошення взяти участь в роботі Школи.