420 – 22 червня 2018 року проходила акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму 6.060101 – Будівництво (професійні спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове і цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення»).

3

До складу експертної комісії увійшли:

  • Тугай Олексій Анатолійович – завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор (голова комісії);
  • Шишкін Олександр Олексійович – завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», доктор технічних наук, професор.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія розглянула відповідні документи, ознайомилася з Університетом, навчальними лабораторіями, спортивним комплексом, бібліотекою.

Члени експертної комісії провели ряд зустрічей з керівництвом та викладачами випускових кафедр Будівельних конструкцій, Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології, Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, Міського будівництва, Експлуатації газових і теплових систем, Водопостачання, водовідведення і очищення вод.

12

Детально обговорені питання формування контингенту студентів, кадрового, організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу; особлива увага приділена розвитку науково-дослідної та міжнародної діяльності студентів та викладачів випускових кафедр.

Під час проведення комплексних контрольних робіт була здійснена експертна перевірка залишкових знань студентів з шести дисциплін.

За результатами роботи сформовані висновки експертної комісії.