1У період 29 – 31 травня на кафедрі інженерної екології міст проходила акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (спеціальність 101 «Екологія» за Переліком КМУ 2015 року).

До складу експертної комісії увійшли:

  • Зберовський Олександр Владиславович – завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор (голова комісії),
  • Рибалко Юлія Володимирівна – доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук.

2

В рамках проведення експертизи члени експертної комісії ознайомились з університетом, його структурою, роботою випускаючої кафедри ІЕМ та кафедр, що супроводжують навчальний процес за даною спеціальністю, відвідали лабораторії кафедри ІЕМ.

Було опрацьовано питання формування контингенту студентів, а також кадрового, організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального плану, обговорено наукову та міжнародну діяльність кафедри. Для експертної перевірки залишкових знань студентів членами комісії було проведено комплексні контрольні роботи з шести дисциплін.

Члени експертної комісії провели ряд зустрічей з викладачами кафедри ІЕМ, завідувачем кафедри Стольбергом Ф.В. та ректором університету В.М. Бабаєвим.

За результатами роботи сформовано висновки експертної комісії.

36

54