1

2

3

4

5

OAPTМета і завдання посібника – ознайомлення з теоретичними основами анімації в соціально-культурному сервісі та туризмі, специфікою надання анімаційних послуг та підготовки анімаційної команди, залучення уваги керівників і менеджерів підприємств туризму та відпочинку до необхідності впровадження в свою діяльність анімаційних служб, надання методичних рекомендацій з організації анімаційних послуг в туризмі.

 

Особливу увагу приділено організації дозвілля відпочиваючих – проведенню рухливих ігор для дітей та дорослих на спортивних майданчиках, у басейні. Задля популяризації української культури в додатках наведено традиційні національні дитячі ігри. Розроблено карту подієвого туризму в Україні, класифікацію світових та українських подієвих ресурсів за тематикою.

Матеріал навчального посібника складається з двох частин – «Основи організації та управління анімаційною діяльністю в туризмі» та «Організація анімації (за видами)». Наприкінці кожного з розділів наведено комплекс питань для самостійного опрацювання та тестові завдання. Матеріал посібника проілюстровано схемами, графіками та таблицями. У посібнику наведено глосарій, сформований за ключовими термінами з питань теорії організації анімаційних послуг в туризмі. Під час написання посібника було використано матеріал із навчальної та наукової літератури, перелік якої наведено у списку використаних джерел, а також накопичений досвід викладання профілюючих дисциплін на кафедрі Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, роботи у провідних готельних комплексах України та Туреччини.

Посібник відповідає програмі курсу «Організація анімаційних послуг в туризмі», структурі дистанційного курсу та вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Посібник є переробленим і доповненим перевиданням навчального посібника «Організація анімаційних послуг в туризмі» 2008 року, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (лист № 1.IV/18 – Г – 2182 від 23.10.2008 р.).

Навчальний посібник надає повну уяву про комплексну організацію анімаційних послуг, які роблять відпочинок повноцінним, незабутнім, вражаючим. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)», викладачів, керівників та менеджерів підприємств індустрії гостинності, а також усіх, кого цікавить організація активного відпочинку.

  • Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с. – ISBN 978-966-695-423-0.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Корисні поради

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 297 гостей та користувачі відсутні