Photo 1Консолідація академічної та університетської науки!

На виконання завдань Оперативного плану першочергових заходів з реформування вітчизняної науки у контексті євроінтеграційних процесів, 01 грудня 2017 року було підписано перший прямий Договір про співробітництво між Національною академією наук України і Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.

В основу Договору покладено концепцію інтеграції університетської та академічної науки з метою досягнення високого рівня наукових досліджень, забезпечення господарського комплексу країни кадрами вищої кваліфікації, ефективної комерціалізації науково-технічних (експериментальних) розробок, створення дієвої системи трансферу технологій.