У результаті обговорення проекту резолюції Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)» присутніми на конференції представниками вищих навчальних закладів України, зокрема Київського національного університету будівництва і архітектури, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Національного університету водного господарства та природокористування, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Одеської державної академії будівництва і архітектури, Запорізької державної інженерної академії, Ужгородського національного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Вінницького національного технічного університету, Національного університету «Львівська політехніка» інституту Будівництва та інженерії довкілля і Північно-Східного Наукового Центру НАН і МОН України прийнято рішення про затвердження резолюції у наступній редакції:

РЕЗОЛЮЦІЯ

Міжнародної науково-практичної конференції

«Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)»

 24 листопада 2017 р.

Організатори конференції: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА, БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УНІВЕРСИТЕТ НОВОЇ ГОРИЦІ (СЛОВЕНІЯ), ФОНД ЕБЕРГАРДА ШЬОКА (БАДЕН-БАДЕН, НІМЕЧЧИНА), ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА.

У роботі конференції прийняли участь більше 100 учасників із України, Білорусії, Словенії, Німеччини.

Основна мета міжнародної науково-практичної конференції – пошук вирішення проблем, пов’язаних з функціонуванням сучасного міста та регіонів, впровадженням новітніх рішень в практику міського будівництва та господарства.

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:

  1. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними вищими навчальними закладами України і зарубіжних країн, де ведеться підготовка фахівців містобудівельного напрямку. Сприяти розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень університетів, інших освітніх і наукових центрів.
  2. Розширити взаємодію ВНЗ у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.
  3. Посилити зв'язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів до вирішення наукових проблем, пов’язаних з міським будівництвом та господарством.
  4. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень у сучасному містобудівництві.
  5. Подовжити обмін досвідом і забезпечити можливість ведення дискусій із сучасних проблем міського будівництва і господарства між вченими, які представляють різні ВНЗ України і країни ближнього і дальнього зарубіжжя.
  6. Підтримати науково-дослідну і практичну діяльність кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова щодо удосконалення і подальшого розвитку спеціалізації «Міське будівництво та господарство».
  7. Схвалити видання колективом кафедри міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова із залученням колективів інших ВНЗ України серії підручників «Міське будівництво та господарство», де будуть представлені основні дисципліни, що викладаються студентам вищих навчальних закладів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів галузі знань «Архітектура та будівництво» спеціалізації «Міське будівництво та господарство».
  8. Вважати за доцільне ввести в класифікацію спеціальностей спеціальність «Урбанізація та просторове планування».
  9. Створити науково-методичне об’єднання вищих навчальних закладів України, в яких ведеться підготовка бакалаврів, магістрів із спеціалізації «Міське будівництво та господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».