5Мета конференції – виявлення і обговорення проблем розвитку сучасної архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва з метою міждисциплінарної інтеграції досліджень.

2

4У конференції прийняли участь представники 22 провідних фахових установ України: Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний університет будівництва і архітектури, Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеропортів, Північно-східний науковий центр НАН України і МОН України, Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, ПрАТ Інститут «Харківський ПромбудНДІпроект», Національний університет «Львівська політехніка» та інші.

На пленарному засіданні було присутньо близько 60 учасників, з них 7 докторів наук, 30 кандидатів наук, викладачі, аспіранти і студенти, представники органів місцевого самоврядування та обласної адміністрації.

3

У доповідях були розглянуті питання щодо рішення проблем архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва і запропоновані концепції рішень.

Особливу увагу учасників конференції привернули питання перспективних напрямів розвитку дизайну міського середовища; формування і реконструкції громадських будівель; специфіки організації енергоефективних будівель і споруд; збереження історико-культурної спадщини; розвитку транспортної системи міста (залізничних вокзалів, міського рейкового транспорту та нових екологічно чистих транспортних засобів); удосконалення нормативно-законодавчої бази у сфері архітектури та містобудування.

 

1

Загалом же тематика конференції охопила широкий спектр питань: формування комфортного житла, безбар’єрних архітектурних об’єктів, ергономічного архітектурного середовища, просторової організації рекреаційних територій, впровадження сучасних архітектурних об’єктів в історичний контекст тощо.

Матеріали науково-технічної конференції будуть опубліковані у збірці тез.