1

2

3

4

Аспірантура

5

Фото Жихор Димченко Підручник ФЕГКолектив кафедри економіки підприємств, бізнес адміністрування та регіонального розвитку вітає колег з виходом з друку  підручника «Фінансово-економічна грамотність» за редакцією  професора Жихор Олени Борисівни та професора Димченко Олени Володимирівни!!

Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.

Авторський колектив кафедри ЕПБАРР

Жихор О. Б., д-р екон. наук, проф.; Димченко О. В., д-р екон. наук, проф.;

Рудаченко О.О., канд. екон. наук; Матвєєва Н. М., канд. екон. наук, доц.;

Покуца І. В., канд. екон. наук; Соболева Г. Г., канд. екон. наук, доц.;

Єсіна В. О., канд. екон. наук, доц.; Бурак О. М., канд. екон. наук, доц.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» частина 1 та 2 охоплює основи побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, страхуванню, фінансам суб’єктів господарювання та їх фінансуванню, основам управління власними фінансами, основам інвестування, основам підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів господарювання. Окрему увагу приділено питанням визначення справжності і платіжності банкнот національної та іноземної валюти.

Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями та темами, лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими завданнями ситуаційного та розрахункового характеру з методичними рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми.

Структура підручника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Даний підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю навчальну дисципліну самостійно.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» можна придбати на сайті видавництва.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

Шкільний урок в ХНУМГ

ШРУ

Підготовчі курси освіта

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 217 гостей та користувачі відсутні