1Студенти 4 курсу кафедри «Інженерної екології міст», під керівництвом ст. викладача Телюри Н.О., в рамках проходження виробничої практики-2, на виробничих підприємствах та відомствах України, оволоділи сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, підкріпивши теоретичні знання отримані ними під час навчання в Університеті.

Отримали професійний уміння і навички з екологічних аспектів господарської діяльності, необхідних для ефективного використання та впровадження в діяльність виробничих комплексів природоохоронних технологій, що сприяють зниженню негативного впливу підприємств на стан об’єктів довкілля та здоров’я населення, для  прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

2Місце проходження практики: промислові підприємства, установи, організації, науково-дослідні заклади, оснащені відповідним технічним устаткуванням, що мають потребу у вирішенні екологічних проблем.

Зміст виробничої практики визначається навчальним планом спеціальності й специфікою підприємств та організацій – баз практик − і необхідністю освоєння різних аспектів природоохоронної діяльності.

Глибока теоретична підготовка майбутнього фахівця повинна бути підкріплена отриманими знаннями, практичними навичками та професійними вміннями в професійній діяльності. Отже, виробнича практика повинна бути гармонійно вбудована в програму всієї спеціальної підготовки висококваліфікованих фахівців і бути погодженою з іншими видами практик, створюючи єдиний концептуальний механізм практичного навчання.

3