1

2

3

4

Аспірантура

5

26 травня 2017 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова було підписано угоду про співробітництво між Університетом та ПАТ «Харківський плитковий завод». Зі сторони Університету угоду підписав ректор проф. В. М. Бабаєв, зі сторони ПАТ «Харківський плитковий завод»Голова наглядової ради В. В. Шеветовський.

На урочистому підписанні угоди були присутні декани факультетів, завідувачі кафедр, представники студентської первинної профспілкової організації та самоврядування, а також студенти та викладачі. Від ПАТ «Харківський плитковий завод» у заході взяли участь заступник директора з розвитку керамічної групи «Голден Тайл» А. В. Ісаєнко, голова правління ВАТ «Голден Тайл» Д. О. Салимонов, голова правління ПАТ «ХПЗ» А. А. Єфімов, директор з праці, соціальних питань та персоналу О. Г. Острогляд, головний технолог   ПАТ «ХПЗ» З. М. Бездєтко та інші представники.

У своєму виступі ректор ХНУМГ імені О.М. Бекетова проф. В. М. Бабаєв відзначив, що угода підписується між Університетом, який прагне створити умови для підготовки висококваліфікованих фахівців «нової формації», конкурентоспроможних на ринку праці та одним із провідних галузевих підприємств України, яке гідно презентує промисловий потенціал держави на європейському та світовому рівнях.

Подальша співпраця двох організацій буде спрямована на реалізацію програми «Кадри», яка передбачає нові принципи підготовки студентів для сучасного виробництва, а також взаємопідтримку у міжнародній діяльності, науково-технічному та соціальному співробітництві. Університет надалі буде виступати надійними партнером ПАТ «Харківський плитковий завод» у спільному просуванню іміджу обох установ як авторитетних гравців у відповідних галузях соціально-економічного та культурного життя України.

У своїй презентації В. В. Шеветовський розповів про сучасні тенденції на ринку керамічних матеріалів, перспективи України щодо виходу на європейські та світові ринки, а також потужний потенціал ПАТ «Харківський плитковий завод», реалізація якого неможлива без забезпечення виробництва висококваліфікованими спеціалістами, які можуть бути підготовлені лише у тісному партнерстві між підприємством та ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Треба наголосити, що ПАТ «Харківський плитковий завод» потребує спеціалістів практично усіх напрямів, які готуються в Університеті: архітекторів, будівельників, екологів, електромеханіків, економістів. Слід зазначити, що Університет вже 95 років забезпечує підготовку спеціалістів не лише для потреби житлово-комунального господарства, але й для промислового виробництва.

Безпосередня реалізація спільної угоди розпочнеться вже з 29 травня 2017 р. коли студенти Університету приступлять до проходження практики на ПАТ «Харківський плитковий завод», на якій вони отримають необхідний досвід для подальшої виробничої діяльності.

Впевнені, що підписання угоди між ХНУМГ імені О.М. Бекетова та ПАТ «Харківський плитковий завод» стане поштовхом до формування нового підходу до підготовки високопрофесійних фахівців, що поєднуватимуть теоретичні знання та практичні навики, які дозволять їм працювати на сучасних інноваційних підприємствах, таких як ПАТ «Харківський плитковий завод» та у повній мірі реалізувати себе на сучасному європейському ринку праці.