24-26.05.2017 року Кафедра Економіки підприємств, бізнес - адміністрування і регіонального розвитку провела V Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі»

Організатори і співорганізатори:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ, FACULTY OF ECONOMICS VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITY OF PAVIA, DEPARTMENT OF ECONOMICS INSUBRIA UNIVERSITY, ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН і МОН УКРАЇНИ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М.БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА.

З привітальними словами виступила завідувач кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, доктор економічних наук, професор Димченко Олена Володимирівна. Пленарне засідання відкрили, Ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, доктор наук з державного управління, професор, академік Міжнародної інженерної академії, Заслужений будівельник України Володимир Миколайович Бабаєв, Директор Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської області державної адміністрації Белявцева Вікторія Володимирівна, Заступник голови постійної комісії Харківської обласної ради з питань промисловості , житлово-комунального паливно-енергетичного комплексу та будівництва Поспєлов Віктор Дмитрович.

З доповіддю «Проблемні питання децентралізації житлово-комунального господарства» виступила Заступник Харківського міського голови-Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, к.е.н., доцент, Таукешева Тетяна Дмитрівна, в конференції взяли участь гості з Київа. З доповіддю «Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні», виступив д.е.н., професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Варналій Захарій Степанович, Гусєв Володимир Андрійович - к.ф-м.н. Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, виступив з доповіддю «Інституційні вади інноваційного розвитку, Patrizia Gazzola, professor, Department of Economics, Insubria University – “Sustainability and Smart Economy: Towards a Social Inclusive Development Model, Гребенець Катерина - магістрант кафедри ЕПБАРР, відмінниця навчання, продовжила тему: Концепція SMART – міст в умовах сталого розвитку.

Особливу увагу було приділено обговоренню питань актуалізації і удосконалення процесів подальшого реформування житлово-комунального господарства, досягненню економічної ефективності цієї сфери та екологічної - економічної безпеки держави у даному контексті.

У цілому робота конференції стала простором діалогу представників економічних наук, державного управління, представників наукової спільноти, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців-початківців, студентів, що актуалізує її значимість як науково-освітнього феномену.

 

Колектив кафедри виражає щиру подяку учасникам конференції за активну участь і сподівається на подальшу співпрацю.