1

2

3

4

Аспірантура

5

Галерея історичних реорганізацій та найменувань навчального закладу

 

1922 рік

01 1922

На підставі «Положення про управління комунальним господарством», прийнятого на спільному засіданні Ради Народних Комісарів України і голів губвиконкомів 12 липня 1922 р., було прийняте рішення про створення в м. Харкові Всеукраїнського Технікуму Комунального Господарства (ВТКГ).

Постановою ВУЦВК від 22 листопада 1922 р. про введення в дію Кодексу законів про народну освіту було визнано: «Технікуми є вищою школою, що підготовляє працівників вищої кваліфікації певної вузької галузі народного господарства і державного будівництва».


1924 рік

02 1924 1925

ВТКГ був реорганізований, а наявний склад слухачів переведений у Вечірній робочий Технікум народного господарства (ВРТНГ), де було відкрито факультет комунального господарства.

У Постанові комісії про об’єднання Технікуму Комунального Господарства з Вечірнім робочим Технікумом народного господарства від 14 липня 1924 р. сказано: «Визнати можливим відкриття Відділення Комунального Господарства при ВРТНГ, зі збереженням структури цього Технікуму».


1929 рік

03 1929

На підставі засідання Колегії НКО було ухвалено приєднати з 01.07.1929 р. Харківський Вечірній Технікум Народного Господарства до Харківського Інституту Народного Господарства на правах окремого вечірнього факультету, не змінюючи його цільової настанови.


1930 рік

04 193005 1930 2 

12 липня 1930 р. вийшла Постанова Ради Народних Комісарів УРСР, у якій зазначалося: «Харківський інститут комунального господарства (ХІКГ) створюється на базі комунального факультету Харківського інституту народного господарства».


1935 рік

ХІКГ прийняв на себе керівництво Технікумом зеленого будівництва (ТЗБ). Таке об’єднання отримало назву Харківський учбовий комбінат комунального господарства (ХУККГ).


1938 рік

У складі ХУККГ Харківський інститут комунального господарства (ХІКГ) став носити назву Харківський інститут комунального будівництва (ХІКБ).


1939 рік

Навчальний заклад отримав назву Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ).


1941 рік 

У результаті реорганізації було скасовано Учбовий комбінат комунального господарства, а Харківський інститут інженерів комунального будівництва і Технікум зеленого будівництва виділено в окремі навчальні заклади.

Назва Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) існувала до 1989 року.


1989 рік

06 1989

Відповідно до Наказу Мінвузу УРСР від 4 липня 1989 р. ХІІКБ отримав назву Харківський інститут інженерів міського господарства (ХІІМГ). 


1994 рік

07 1994

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. ХІІМГ надано статус державної академії з назвою Харківська державна академія міського господарства (ХДАМГ).


2003 рік

08 2003

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 26 грудня 2003 р. ХДАМГ надано статус національної з назвою Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ). 


2012 рік

09 2012

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року Харківська національна академія міського господарства реорганізована шляхом її перетворення в Харківський університет міського господарства. 


2013 рік

10 2013

За Указом Президента України № 162 від 26 березня 2013 року Харківська національна академія міського господарства отримала статус національного університету міського господарства.

За Наказом Міністерства освіти і науки України № 464 від 25 квітня 2013 року Харківському національному університету міського господарства присвоєно ім’я О.М. Бекетова.


О.М. Бекетов (1862-1941): історична довідка


Пам'ятник великому зодчому і педагогу О.М. Бекетову

Pro HNUMG im O M Beketova 2013Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова заснований у 1922 році і є найстарішим в Україні закладом вищої освіти галузевого спрямування. Університет готує фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого сталого розвитку.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – сучасний потужний навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 3 навчально-наукових інститути, 4 факультети, 2 коледжі, 4 освітніх центри, 10 навчально-консультаційних центрів в регіонах країни, аспірантура, докторантура, галузеві науково-дослідні підрозділи, науково-методичний центр. Загальна чисельність студентів становить 16 тисяч осіб, серед яких понад 650 студентів з інших країн світу.

Імена вчених Університету прикрашають вітчизняну історію розвитку міського господарства України. Сьогодні ХНУМГ ім. О.М. Бекетова володіє значним інтелектуальним потенціалом, здатним вирішувати актуальні проблеми життєдіяльності міст. Створено Енерго-інноваційний хаб, Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла CENTRE «CERAMIC LABORATORY», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», академічний науково-освітній комплекс (АНОК) «Ресурс», Центр розвитку для дітей. Працюють спеціалізовані Вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. На базі Центру доуніверситетської освіти і кар'єри працють Школи розвитку.

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу. Загальна площа споруд становить близько 129429 тис. кв.м. Сучасна науково-технічна бібліотека налічує більше 1 млн. примірників та має цифровий репозиторій, в якому понад 25 тис. видань навчально-методичного забезпечення. Працює Центр новітніх інформаційних технологій, Музейний комплекс, Студентський клуб. Діє Спортивний комплекс площею 6 тис. кв.м. та лижно-спортивна база. Студентське містечко налічує 8 гуртожитків із затишними кімнатами, спортивними та тренажерними залами, бібліотеками, кафе. 

Діяльність ХНУМГ ім. О.М. Бекетова одержала державне та міжнародне визнання. Зроблено значний внесок у розробку та реалізацію міжнародних та державних програм, серед яких міжнародні освітянські проекти з екології та охорони навколишнього природного середовища, регіональні програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, стратегія розвитку м. Харкова до 2030 року. Університет є членом Міжнародної асоціації університетів, мережі ЗВО та шкіл державної служби в регіоні Східної та Центральної Європи, Спілки наукових і інженерних об'єднань України, представлена в Європейській Федерації Національних Інженерних Асоціацій.

В 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої хартії університетів. Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. Метою документа є відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи. Підписуючи Хартію, університети підтверджують свою належність до академічної співдружності, яка, долаючи політичні та соціальні бар'єри, формує принципи інтеграції Європи в суспільство, що надає всім громадянам необхідні права та свободи, різноманітні порівнювані й адекватні послуги у сфері культури, науки та освіти.

На сучасному етапі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова вбачає своє головне завдання в поєднанні науки, освіти й виробництва, у підвищенні соціальних і економічних цінностей освіти, популяризації освіченості й культури молоді як найважливіших факторів розвитку держави.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Календар подій

Ректорат
Дата 25.01.21 10:00 - 11:00

Засідання Ректорату відбудеться у конференц-залі №2 о 10:00

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

Шкільний урок в ХНУМГ

ШРУ

Підготовчі курси освіта

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 175 гостей та 0 користувачів