AZdjhb1YmygОлімпіада проходила в два тури, які складалися із тестових завдань трьох рівній складності. В тестові завдання Олімпіади входили питання з таких навчальних дисциплін, що входять до складу циклу професійної та практичної підготовки стандарту бакалавра: вступ до фаху, біологія, загальна екологія, ландшафтна екологія, екологія людини, моніторинг довкілля, моделювання та прогнозування стану довкілля, техноекологія, урбоекологія, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, екологічна безпека, екологічна експертиза, природоохоронне законодавство та екологічне право, організація та управління в природоохоронній діяльності, економіка природокористування, заповідна справа.

В Олімпіаді прийняло участь 95 студентів, які є представниками 50 вищих навчальних закладів України.

dI6EKm5ph6EztBPIQznjm8

Переможцями Олімпіади стали:

1 місце – Матвєєва К.М., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Національний університет «Львівська політехніка»

2 місце –Синьов Є.К., Київський національний університет будівництва і архітектури;

2 місце – Браташ Ю.В., Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка;

2 місце – Камєнова О. П., ДВНЗ «Запорізький національний університет»;

3 місце – Кисельнікова Т.В., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;

3 місце – Кононеко А.В., Луганський національний аграрний університет;

3 місце – Нешта А.В., Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка;

3 місце – Романов А.А., Сумський державний університет;

3 місце – Гулюк О.Ю., Національний університет «Львівська політехніка»;

3 місце – Малій Ю.О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.