1

2

3

4

Аспірантура

5

DSC 0388 EditedУчасників конференції привітав Проректор з керівництва та координації навчально-виховної роботи, навчально-методичного комплексу Малєєв О.І.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

- «Архітектурно-містобудівна реновація навчального закладу (на прикладі типової школи)», студентка 3 курсу ф-ту АДОМ Кандибальська Г.В. (науковий керівник – асистент Швець Л.М.);

- «Проблеми ціноутворення в електроенергетичній галузі України», студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Собко А.Р. (науковий керівник – асистент Телятник С.В.);

- «Концепція креативності як фактор сталого розвитку міста», студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Бездітко О.С. (науковий керівник – ст. викладач Панова О.Д.);

- «Стан та перспективи розвитку етнічного туризму на Слобожанщині», студентка 3 курсу ф-ту ММусаєва Т.Т. (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Богдан Н.М.);

- «Головні напрямки та суперечності підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства України», студентка 3 курсу ф-ту ЕіП Гармаш А.С. (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Островський І.А.);

- «Презентація освітньої мережі вищих навчальних закладів», канд. екон. наук, асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, фахівець центру регіонального розвитку Університету Рудаченко О.О.

У конференції в 38 секціях візьмуть участь 970 студентів, у тому числі 35 студентів з 7 вищих навчальних закладів України: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Луцького національного технічного університету; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка; Харківського національного університету будівництва та архітектури, Індустріального коледжу ДВНЗ «Криворізького національного університету»; Донбаської національної академії будівництва та архітектури (м. Краматорськ).

На секціях, які відбудуться 27 та 28 квітня, буде заслухано 928 доповідей.

За підсумками роботи конференції видано 597 тезисів (в 4-х частинах) згідно наукових напрямів діяльності Університету.

DSC 0385 EditedDSC 0396 Edited

DSC 0410 EditedDSC 0426 EditedDSC 0441 Edited

DSC 0484 EditedDSC 0487 Edited

DSC 0562 EditedDSC 0576 Edited

DSC 0578 EditedDSC 0581 Edited

DSC 0583 EditedDSC 0587 Edited