01 images mmmm

Національна мережа партнерських університетів «Вищі навчальні заклади та сталий розвиток громад» за підтримки спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» оголошує V Всеукраїнський конкурс наукових робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад».

Наукові роботи мають ґрунтуватись на результатах самостійного дослідження одного з аспектів розвитку громад в Україні. Список орієнтованих напрямків/тем досліджень додається. Оскільки планується видавництво збірки кращих робіт конкурсу, то наукові роботи слід оформлювати у вигляді наукової статті, текст якої повинен містити такі елементи:

- постановка проблеми;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- мета статті;

- виклад основного матеріалу;

- висновки;

- список використаної літератури (в алфавітному порядку), складений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 і розміщений у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу.

Після списку літератури додається анотація українською та англійською (Summary) мовами (не більше 75 слів).

Стаття повинна мати назву, після якої через один інтервал вказується прізвище та ім’я студента, ПІБ керівника, вищий навчальний заклад та місто.

Наприклад:

Атаманюк Роман

Науковий керівник: к.е.н., доц. Петрушенко Ю. М.

Сумський державний університет, м. Суми

Максимальний обсяг статті – 12 сторінок формату А4 (210×297 мм).

Міжрядковий інтервал – 1,5. Кегль (розмір) шрифту – 14 пт, гарнітура – TimesNewRoman (Cyr). Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см.

Конкурсна робота (написана українською мовою згідно вимог) та заповнена анкета (форма анкети додається) учасника конкурсу надсилається ВИКЛЮЧНО в електронній версії (*.doc, *docx, *.rft – текстовий редактор MS Word) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Останній термін подання конкурсних робіт – 30 квітня 2016 року (включно).

Усі отримані роботи будуть зашифровані та передані на оцінку журі, до якого входитимуть викладачі курсів зі сталого розвитку та представники Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Результати конкурсного відбору будуть повідомлені на початку червня 2016 року.

Критерії оцінки робіт: відповідність тематичному напряму конкурсу, актуальність обраної теми, системність і повнота розкриття теми; наукова новизна роботи; обґрунтованість висновків і пропозицій, їх практична корисність; дотримання вимог щодо оформлення.

Переможці, які посядуть І-ІІІ місця, будуть нагороджені цінними призами. Кращі роботи будуть опубліковані окремою збіркою.

Додаткові консультації у Олени Шершньової за телефонами:

    +38 (050) 43-50-130

    +38 (067) 46-50-130

та електронною поштою:

    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВАНИХ ТЕМ

V Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад»

 1. Актуальні виклики перед органами місцевого самоврядування в контексті сталого розвитку територіальних громад
 2. Актуальні проблеми активізації громад та розвитку громадянського суспільства
 3. Безконфліктний розвиток територіальних громад
 4. Вплив реалізації мікро-проектів громад на енергозбереження
 5. Вплив реалізації мікро-проектів громад на стан навколишнього середовища
 6. Вплив реалізації мікро-проектів громад на умови надання медичних послуг
 7. Вплив реалізації мікро-проектів громад на умови надання освітніх послуг
 8. Децентралізація влади в контексті сучасної інформаційної ситуації
 9. Ефективність мобілізації громад
 10. Ефективність та результативність викладання дисциплін зі сталого розвитку у ВНЗ
 11. Ініціативи територіальних громад та джерелах їх фінансування
 12. Інтернет-активізм у пропагуванні ідей сталого розвитку, орієнтованого на громаду
 13. Інтернет-дискурс сталого локального та територіального розвитку
 14. Інформаційна складова сталого локального та регіонального розвитку
 15. Інформаційно-комунікативні технології як складова сталого локального розвитку
 16. Механізми залучення територіальних громад до процесів стратегічного планування територій
 17. Механізми розвитку територіальних громад в контексті децентралізації
 18. Науковий аналіз успішних прикладів розвитку громад (case study)
 19. Особливості її представлення проблематики сталого розвитку в регіональних засобах масової інформації
 20. Особливості організаційного розвитку ресурсних центрів громад
 21. Проблематика сталого розвитку в інформаційному просторі України: порівняльний аналіз
 22. Проблеми та перспективи діяльності ресурсних центрів громад (на прикладі конкретного регіону/області)
 23. Проблеми та перспективи реалізацій положень Закону України «Про об’єднання громад»
 24. Проблеми та шляхи підвищення відкритості територіальних громад
 25. Проектний підхід у активізації громади: проблеми та особливості впровадження
 26. Реалізація лідерського потенціалу на місцевому рівні (case study)
 27. Ресурсний потенціал територіальної громади: матеріальні ресурси
 28. Ресурсний потенціал територіальної громади: нематеріальні ресурси
 29. Ресурсні центри зі сталого розвитку при вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи функціонування
 30. Розбудова потенціалу громад в рамках Проекту МРГ: значення тренінгів та перспективи для подальшого розвитку
 31. Розвиток електронного урядування в контексті сталого регіонального розвитку
 32. Роль організації громади в підтримці життєздатності інфраструктури громади
 33. Соціальна мобілізація молоді в сільській місцевості: проблеми та перспективи спільної участі
 34. Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади
 35. Сталий розвиток громад в умовах нестабільності та невизначеності
 36. Транспарентність та відкритість децентралізації влади як складова сталого розвитку країни